Publikowane w katalogach tematycznych kazania stanowią część dorobku kaznodziejskiego. Są to spisane „na gorąco” materiały, które dopiero z czasem są dokładnie opracowywane w związku z ich publikacją w formie drukowanej. Wiele kazań – z oczywistych względów niedostępnych na stronach internetowych – opublikowano w formie zbiorów w następujących wydawnictwach: WAM, SALWATOR oraz AA oraz w licznych czasopismach katolickich. Zachęcam do zakupu książek!

W katalogach kazania niedostępne na stronie a opublikowane w książkach zaznaczono [K]

KATALOG: