Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Eucharystyczne:
Eucharystia Pokarmem Życia – kazanie na procesji Bożego Ciała [K]

W ciągu roku:
Józef i winnica… – kazanie na piątek II tygodnia Wielkiego Postu
Poszukiwać Boga skutecznie… – kazanie na wtorek Oktawy Wielkanocnej
Wiara a nie religijność… – kazanie na piątek Oktawy Wielkanocnej
Dlaczego świat nie lubi Chrześcijan? – kazanie na czwartek 6 tygodnia wielkanocnego
Mąż pełen wiary i Ducha Świętego – kazanie na wspomnie św. Barnaby (12.06)

Pogrzebowe:
Naszym celem jest niebo, wraz z Maryją – kazanie pogrzebowe [K]
Jak Panna mądra – kazanie pogrzebowe [K]

Inne:
Jan Paweł II, Sługa Bożego Miłosierdzia – kazanie o św. Janie Pawle II na Niedzielę Miłosierdzia
Męczeństwo dające życie – kazanie o św. Wojciechu
Filary Kościoła: Święci Piotr i Paweł – kazanie na wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła
Maryja w życiu bł. Władysława Bukowińskiego – kazanie z okazji 88. rocznicy prymicji (2019)
Kapłan według Serca Jezusowego – kazanie z okazji 89 rocznicy prymicji ks. Władysława Bukowińskiego (2020)
Kardynał Stefan Wyszyński o rodzinie – kazanie okolicznościowe
Nasz Patron i Przyjaciel Kard. Stefan Wyszyński – kazanie z okazji rocznicy nadania imienia Gimnazjum
Być jak wąż Eskulapa a nie żmija [K]

Animacja Misyjna (“Kalendarz Misyjny”):

Misjonarze wzywają do solidarności z potrzebującymi (15. niedziela zwykła, rok C – 1)
Misjonarze wzywają do solidarności z potrzebującymi (Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – 2)
Misjonarze wzywają do solidarności z potrzebującymi (30. niedziela zwykła, rok C – 3)

Oblackie:
Wdzięczność za dar powołania (17.02.)
Wejść na drogę proroka Jonasza i św. Eugeniusza de Mazenoda (17.02.)
Zaufać Bogu na wzór św. Józefa (19.03. – bracia zakonni)
Zrealizować testament św. Eugeniusza (21.05.)
Nasze powołanie określają śluby zakonne (08.09.)
Przyjść do Ukrzyżowanego, aby doświadczyć oczyszczenia (przed peregrynacją Relikwii Drzewa Krzyża)
Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu – konferencja na dniu skupienia (17.02)
Droga wyznaczona przez św. Eugeniusza – homilia na dniu skupienia (17.02)

Dla sióstr klauzurowych

Jakie są aktualne wytyczne dla formacji mniszek klauzurowych?

1. o “Vultum Dei querere” i “Cor orans”
Jaki jest cel nowych dokumentów… – konferencja 1
Oddzielenie od świata… – konferencja 2
Klauzura papieska… – konferencja 3
Klauzura serca… – konferencja 4
Znaczenie klauzury zewnętrznej… – konferencja 5
Znaczenie formacji pierwszej i ciągłej… – konferencja 6
Federacja klasztorów… – konferencja 7

2. o Słowie Bożym w życiu kontemplacyjnym
Centralne znaczenie Słowa Bożego… – konferencja 8
Zalecenia dotyczące “lectio divina”... – konferencja 9
Owocne spotkanie ze Słowem Bożym… – konferencja 10
Metody pracy z Biblią: porównywanie tekstów – konferencja 11
Metody pracy z Biblią: Västeras i krótkich formuł wiary – konferencja 12
Metody pracy z Biblią: zapamiętywanie i przepisywanie – konferencja 13
Metody pracy z Biblią: porównywanie tłumaczeń – konferencja 14
Metody pracy z Biblią: medytacja sulpicjańska – konferencja 15
Metody pracy z Biblią: modlitewna lektura Biblii – konferencja 16
Metody pracy z Biblią: dzielenie się Słowem Bożym, kręgi biblijny i liturgiczny – konferencja 17
Metody pracy z Biblią: kursy problemowe i powrót do lectio divina – konferencja 18

Close Menu