65 lat w służbie Bogu i ludziom

Nieczęsto przeżywamy tak doniosłą uroczystość, której tym razem głównym bohaterem jest mój współbrat zakonny o. Antoni Lesz OMI. Na co dzień - pomimo swego sędziwego wieku 92 lat  -posługujący duszpastersko w niemieckim Frankfurcie na Menem. W 65 rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu w obrzańskiej Alma Mater - miejscu w któym dla wielu pokoleń oblatów bycie sługą Chrystusa się zaczyna - Ojciec Senior Jubilat sprawował dziękczynną Ofiarę…

Czytaj dalej 65 lat w służbie Bogu i ludziom

Trwając w duchowej więzi…

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie będą modliły się w intencji kapłanów przez 9 tygodni, począwszy od 30 maja. Każdego dnia o godz. 20:30 siostry będą spotykały się na modlitwie różańcowej, do której zapraszają wszystkich, kapłanów i osoby świeckie – poinformowała Siostra Maksymilla Pliszka SBDNP, Przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych KOMUNIKAT: Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie czynne i klauzurowe każdego dnia otaczają kapłanów siostrzaną modlitwą. Mając…

Czytaj dalej Trwając w duchowej więzi…

Budowanie miasta Boga i człowieka

Chodzi nie tylko o migrantów... to znaczy: interesując się nimi, interesujemy się także sobą, wszystkimi; otaczając ich troską, rozwijamy się wszyscy; słuchając ich, udzielamy głosu również tej części nas, którą być może trzymamy w ukryciu, ponieważ nie jest ona dzisiaj dobrze widziana.   - Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2019 Drodzy bracia i siostry, Wiara zapewnia nas, że królestwo Boże w sposób…

Czytaj dalej Budowanie miasta Boga i człowieka

Byli tutaj 100 lat temu – są dziś

W okresie przygotowań do plebiscytu głosili pielgrzymom i w okolicznych parafiach kazania religijno-patriotyczne i rekolekcje w języku polskim; podtrzymywali ducha polskości. Dzisiejszą pielgrzymkę uważają za wprowadzenie do jubileuszu 100-lecia posługi w naszej ojczyźnie!  - powiedział abp Wktor Skworc, zwracając się do oblatów obecnych w dniu 26 maja 2019 roku w Piekarach Śląskich, poprzedzając te słowa twierdzeniem: Są z nami dlatego, że równe 100 lat temu…

Czytaj dalej Byli tutaj 100 lat temu – są dziś

Matka jest tylko jedna…

Dla Chrystusa Kościół jest Oblubienicą, natomiast dla nas - Matką. Mater Ecclesia - Matka Kościół. Święta Matka Kościół. Jest Matką naszą, ponieważ w chwili Chrztu świętego zrodził nas do życia wiecznego. To on dał nam łaskę wiary. To on uczy nas wzrastania w miłości do Boga i do bliźniego. To on umacnia w nas nadzieję znalezienia się ostatecznie i na wieczność całą w niebiańskim Jeruzalem.…

Czytaj dalej Matka jest tylko jedna…

Stać się drugim Jezusem Chrystusem…

Zarówno na misjach, jak i we wnętrzu domu, ich głównym zadaniem będzie stąpanie na drodze doskonałości kapłańskiej i zakonnej; będą ćwiczyć się przede wszystkim w pokorze, posłuszeństwie, ubóstwie, zaparciu się siebie, duchu umartwienia, duchu wiary, czystości intencji i w całej reszcie. Jednym słowem będą się starali stać się drugim Jezusem Chrystusem, rozsiewając wszędzie wspaniałą woń Jego cnót. - z reguł OMI W sobotę (25 maja)…

Czytaj dalej Stać się drugim Jezusem Chrystusem…

„Schlesische Volkszeitung” – 100 lat temu…

Kiedy Śląsk wraz z Piekarami znalazł się pod panowaniem pruskim (1740-1922) Prusacy, a później Niemcy używali na mapach, bądź w pismach urzędowych nazwy Deutsch Piekar lub Deutsch Bäckern. Z czasem zaczęto również używać nazwy Grosse Bäckern (Wielkie Piekary). [...] Po upadku II powstania śląskiego, dnia 20 marca 1921 roku w Piekarach przeprowadzono plebiscyt podczas którego za Polską opowiedziała się miażdżąca większość ludności... - z historii…

Czytaj dalej „Schlesische Volkszeitung” – 100 lat temu…

Tutaj była już Polska – czuli się potrzebni

Gdy obecnie przeżywamy 100. lecie przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na ziemie polskie, trzeba sięgnąć nieco do historii. W 1919 roku gdy pierwsi oblaci przybyli na ziemie polskie, najpierw z Kanady a następnie z Niemiec, gdzie pracowali wśród emigrantów, początkowy zatrzymali się w Piekarach. I to właśnie od tego sanktuarium maryjnego rozpoczęła się epopeja maryjnego zgromadzenia w naszej Ojczyźnie. W tym miejscu głosili kazania dla…

Czytaj dalej Tutaj była już Polska – czuli się potrzebni

Krotoszyńskie ślady w Warszawie

W historii Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN czytamy, że pierwsi polscy misjonarze oblaci najpierw pracujący w Niemczech i Kanadzie: W 1920 roku przyjechali do kraju z myślą o założeniu Prowincji Polskiej. Początkowo zatrzymali się w Piekarach Śląskich, gdzie już wówczas istniało największe sanktuarium maryjne na Górnym Śląsku. Tutaj głosili kazania pątnicze, słuchali spowiedzi i pomagali okolicznym proboszczom, głosząc misje i rekolekcje. W czasie plebiscytu…

Czytaj dalej Krotoszyńskie ślady w Warszawie

100-lecie przywrócenia relacji…

Z ramienia Sekretariatu KWPZM dane mi było uczestniczyć (20.05.2019) w sesji naukowej z okazji 100. lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską. Jej organizatorem był Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który na początku przywitał uczestników a na końcu podziękował im za ich obecność. Z ramienia KWPZM w Polsce (poza mną) uczestniczyli w niej: przewodniczący o. Janusz Sok CSsR oraz wiceprzewodniczący o.…

Czytaj dalej 100-lecie przywrócenia relacji…