Publikacje dostępne w formie plików PDF (biblioteka w przygotowaniu)

ESPE – cykliczne dni skupienia:
Powołani do bycia misjonarzami Bożego Miłosierdzia
Przyjąć wskazówki św. Pawła i być wojownikiem Pana
Nikodem na kierownictwie duchowym u Jezusa
Jak patrzy na szczerą spowiedź Bóg a jak człowiek?
Chrystus posługuje się człowiekiem
Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy – o rzeczach ważnych w przyjaźni
Być z Jezusem lub dać sobie spokój
Jezus Chrystus nadaje życiu sens
Dobra modlitwa (Katolik)
Przebaczyć sobie, innym i Bogu!
Znaki, które daje Bóg?Jak odczytać Boże przesłanie? (Opoka)
Znaki, które daje Bóg?Jak odczytać Boże przesłanie? (Katolik)
Pora na coś niemodnego… Posłuszeństwo Boga i człowieka
Źródło wody żywej …
Niebo i piekło
Różne oblicza ubogich
Jezus Chrystus nadaje życiu sens

Miesięcznik KATECHETA:
Rola katechety w sporządzaniu planu wychowawczego szkoły (Opoka)
Rola katechety w sporządzaniu planu wychowawczego szkoły (Katecheta)
Rekolekcyjne potyczki katechetów (Opoka)
Rekolekcyjne potyczki katechetów (Katecheta)
Stawiać czy nie stawiać jedynki z religii
Modlitwa chrześcijańska “Ojcze nasz”
Pokolędowe refleksje
Misyjna droga krzyżowa dla dzieci
System wychowawczy ks. Stanisława Konarskiego- jutro (Opoka)
System wychowawczy ks. Stanisława Konarskiego – współcześnie (Katecheta)
Św. Franciszek, patron ludzi zainteresowanych ochroną środowiska
Materiał źródłowy na katechezie – wykorzystanie mapy i obrazu
Wśród uczniów Chrystusa – propozycja pracy z Pismem Świętym
Praca z tekstem na katechezie – kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
“Władca Pierścieni” na katechezie – jak wykorzystać zawarte w nim treści religijne
Jak powinno wyglądać przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania?
Katecheta wobec prostytucji nieletnich
Lekcje religii w szkole… to nie wszystko – o potrzebie lepszej formacji
Pozytywnie czy negatywnie o wierze ? – Czego można nauczyć się od Benedykta XVI ?
“Nauczycielu co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Portale harcerskie:
O Krzyżu Harcerskim i patriotyzmie
Quo vadis … ?
Błogosławiony druh. Błogosławiony ks. Wincenty Frelichowski, patron Harcerzy Polskich

Inne:
Podstawowe informacje o tygodniu ekumenicznym, światowym i polskim ekumenizmie

Close Menu