Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć w link)

Maryjne:
Wynagrodzenie ratunkiem dla świata (fatimskie 1.) [K]
Zapraszani przez Boga do nieba (fatimskie 2.) [K]
Tyś wielką chlubą naszego Narodu (NMP Królowej Polski – 03.05) [K]
Wziąć Maryję do siebie (NMP Matka Kościoła)
Zjednoczenie trzech serc: Jezusa, Maryi i mojego (Niepokalanego Serca NMP)
Ubrać szatę Maryi, upodobnić się do Chrystusa (NMP z Góry Karmel – 16.07)
Z Maryją ku niebu (Wniebowzięcia NMP – 15.08)
Szkoła wiary i narzędzie jej ożywienia (NMP Różańcowej – 7.10) [K]
Królowo Polski, przyrzekamy… ślubujemy … (NMP Częstochowskiej – 26.08) [K]
Jeśli cokolwiek wam każe, zróbcie (NMP Częstochowskiej – 26.08)
Maryja uczy nas ofiarować wszystko Bogu  (MB Pocieszenia)
Siedząc u stóp Matki i rozmawiając z Nią (Niepokalane Poczęcie 08.12 – nawiedzenie MB Częstochowskiej)
Maryja wzorem dla każdego kapłana (60. lecie kapłaństwa – 08.12)

Close Menu