Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć w link)

Maryjne:
Wynagrodzenie ratunkiem dla świata (fatimskie 1.) [K]
Zapraszani przez Boga do nieba (fatimskie 2.) [K]
Szkoła wiary i narzędzie jej ożywienia (NMP Różańcowej – 7. październik) [K]
Królowo Polski, przyrzekamy… ślubujemy … (NMP Częstochowskiej – 26. sierpień) [K]
Jeśli cokolwiek wam każe, zróbcie (NMP Częstochowskiej – 26. sierpień)
Tyś wielką chlubą naszego Narodu (NMP Królowej Polski – 3. maj) [K]
Maryja wzorem dla każdego kapłana (60. lecie kapłaństwa – 8. grudzień)
Maryja uczy nas ofiarować wszystko Bogu  (MB Pocieszenia)
Wziąć Maryję do siebie (NMP Matka Kościoła)
Ubrać szatę Maryi, upodobnić się do Chrystusa (NMP z Góry Karmel – 16 lipiec)
Z Maryją ku niebu (Wniebowzięcia NMP – 15. sierpień)
Siedząc u stóp Matki i rozmawiając z Nią (Niepokalane Poczęcie 8 grudnia – nawiedzenie MB Częstochowskiej)

 

Close Menu