Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć w link)

Maryjne:
Wynagrodzenie ratunkiem dla świata (fatimskie 1.) [K]
Zapraszani przez Boga do nieba (fatimskie 2.) [K]
Tyś wielką chlubą naszego Narodu (NMP Królowej Polski – 03.05) [K]
Wołanie o nowych ludzi plemię (NMP Królowej Polski – 03.05) [K]
Ratunek przez ręce Maryi (NMP Łaskawej – 07.05)
Wziąć Maryję do siebie (NMP Matka Kościoła) [K]
Zjednoczenie trzech serc: Jezusa, Maryi i mojego (Niepokalanego Serca NMP) [K]
Ubrać szatę Maryi, upodobnić się do Chrystusa (NMP z Góry Karmel – 16.07)
Bramo Niebieska (Wniebowzięcie NMP – 15.08) [K]
Z Maryją ku niebu (Wniebowzięcia NMP – 15.08) [K]
Królowo Polski, przyrzekamy… ślubujemy … (NMP Częstochowskiej – 26.08) [K]
Jeśli cokolwiek wam każe, zróbcie (NMP Częstochowskiej – 26.08) [K]
Maryja uczy nas ofiarować wszystko Bogu  (MB Pocieszenia)
Szkoła wiary i narzędzie jej ożywienia (NMP Różańcowej – 7.10) [K]
Znaleźć łaskę u Boga (Niepokalane Poczęcie – 08.12)
Siedząc u stóp Matki i rozmawiając z Nią (Niepokalane Poczęcie 08.12 – nawiedzenie MB Częstochowskiej)
Maryja wzorem dla każdego kapłana (60. lecie kapłaństwa – 08.12)