Publikacje dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Historyczne:
Represje Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec Kościoła katolickiego…
Zwalczanie Katolickich Organizacji Młodzieżowych […] w latach 1945-1951
Pomoc Kościoła katolickiego wobec represjonowanych w okresie stanu wojennego
Walka mieszkańców o wybudowanie kościoła w Kędzierzynie-Koźlu
Wspólnota św. Eugeniusza na Pogorzelcu – 30 lat parafii św. Eugeniusza de Mazenoda…
Nieudana walka o budowę kościoła w Kędzierzynie
Wkład polskich misjonarzy w edukację i integralny rozwój na przykładzie Zgromadzenia…
Kresowi Sapiehowie pod Kilimandżaro
Jubileusz Misjonarzy Oblatów w „Czerwonym Kościele” w Iławie
Madonna Kodeńska niebezpieczna dla komunistów. Peregrynacja pilnie strzeżona (1979-1981)

Inne:
Charyzmat oblacki a doświadczenie polskiej pracy parafialnej
Dziedzictwo Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego