Święci i Duch Święty

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: 1 P 2, 4-10; Mt 28,18-20 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Kazanie św. Jana Złotoustego, biskupa (Kazanie 19 o Ewangelii św. Jana, 19,1), W: Liturgia Godzin, t. 1., s. 955-956. Moi Drodzy! Śmiało możemy powiedzieć, że wszyscy święci wszystkich wieków i stanów przepojeni byli Duchem świętym, zgodnie z tekstem św. Jana Złotoustego – Chryzostoma. Skąd bowiem w nich samym tyle…

Czytaj dalej Święci i Duch Święty

Duch Święty – Przyjaciel

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: 1 Kor 3, 2-23; Mt 10, 17-23 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża (Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3), W: Liturgia Godzin, t. 1., s. 360-361. Moi Drodzy! Można powiedzieć, że klamrą spinającą całą Księgę Życia – Pismo święte jest Duch święty – nie tylko dlatego, iż On natchnął świętych pisarzy, aby używając swoich ludzkich zdolności,…

Czytaj dalej Duch Święty – Przyjaciel

Co robi dla nas Duch Święty?

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Dz 2, 1-13; J 4, 5-14 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Z traktatu św. Ireneusza, biskupa Przeciw Herezjom (Zesłanie Ducha świętego – księga 3, 17, 1-3), W: Liturgia Godzin, t. 2., s. 802-803. Moi Drodzy! To namaszczenie Duchem świętym, obiecane przez Jezusa Jego uczniom, dokonuje się w Zesłaniu Ducha Świętego Doświadczenie apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy charakteryzowało się tym, że zostali…

Czytaj dalej Co robi dla nas Duch Święty?

Chrzest i Duch Święty

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Ga 3, 23-4,7; Mt 3, 13-17 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa (Kazanie 39 o Świętym Świetle – Chrzest Jezusa, 14-16. 20), W: Liturgia Godzin, t. 1., s. 556-558. Moi Drodzy! Ducha świętego każdy człowiek wierzący otrzymuje poprzez sakrament chrztu świętego, który jest sakramentem „z wody i Ducha świętego”. To właśnie dzięki temu sakramentowi nosimy…

Czytaj dalej Chrzest i Duch Święty

Przybądź Duchu Święty

Moi Drodzy! Na początku tegorocznych naszych spotkań formacyjnych, kiedy rozpoczynamy nowy rok naszej działalności w ramach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Maryja”, wezwijmy Ducha Świętego. Uczynimy to słowami Sekwencji na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Powstańmy! (recytacja Sekwencji) Usiądźmy! Kolejny rok naszych spotkań rozpoczynamy właśnie od tych słów: „Przybądź Duchu Święty...”. Niech na drogach tegorocznych rozważań formacyjnych towarzyszy nam ta modlitwa Kościoła, która dała początek wielkiemu…

Czytaj dalej Przybądź Duchu Święty

Krzyż Jezusa Chrystusa

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Lb 21, 4-9; Rz 4, 25 – 5,21; Ew. J 3, 13-17. Moi Drodzy! Chciałbym dziś trochę miejsca poświęcić Krzyżowi, który jest znakiem naszego zbawienia. To przecież właśnie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Bóg wylał na Apostołów Ducha świętego. Ale reguło jest też, że Duch święty przychodzi po odpuszczeniu grzechów, tak jak w Księdze proroka Joela: „I wyleję Ducha mego…

Czytaj dalej Krzyż Jezusa Chrystusa

Sprawiedliwość Boża…

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Rz 3, 1-31; Ap 3, 14-22; Ew. Mk 1, 1-20. Moi Drodzy! Na ostatnich naszych spotkaniach mówiliśmy o objawieniu się naszego wewnętrznego chaosu i skierowaniu swojego życia na Pana, o przewrocie naszego myślenia i działania. Dziś przyszedł czas, by zastanowić się nad tym, w jaki sposób osiągamy zbawienie. O tym mówi nam zresztą przeczytany przed chwilą fragment Listu do Rzymian.…

Czytaj dalej Sprawiedliwość Boża…

Życie dla Jezusa Chrystusa

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Rz 14, 1 – 15, 13; Dz 1, 12-14 i 2, 1-14; Ew. J 20, 19 – 23. Moi Drodzy! Gdybyśmy tylko mówili o chaosie, który jest w nas, to taka wizja świata i naszego życia byłaby niepełna i napawająca pesymizmem. Początek listu św. Pawła do Rzymian mówi o chaosie, a ostatnie rozdziały są jak klamra spinająca, pokazując drogę nadziei.…

Czytaj dalej Życie dla Jezusa Chrystusa

Objawienie się naszego wewnętrznego chaosu

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Rz 1, 18 – 2, 11; 2 Sm 12, 1-13; J 15, 1-11 Moi Drodzy! Pochylamy się dziś dalej nad Listem św. Pawła Apostoła do Rzymian. Znamienny jest nagłówek tej części, nad którą chcemy się dziś zatrzymać: „Konieczność usprawiedliwienia dla pogan i żydów”. Fragment, który był dziś zawarty w I czytaniu dla wielu teologów jest potwierdzeniem prawdy, że rozumowe poznanie…

Czytaj dalej Objawienie się naszego wewnętrznego chaosu

Cnoty Boskie: wiara

Drodzy Bracia i Siostry! Cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość, to trzy jasno świecące gwiazdy w życiu człowieka wierzącego, a zatem także każdego z nas. To one mają nas prowadzić ku Bogu, pozwalają do Boga zwracać się z ufnością. Święty Paweł w swoim liście, którego fragment codziennie nam będzie towarzyszył, mówi tak: „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy, a z nich…

Czytaj dalej Cnoty Boskie: wiara