Święci i Duch Święty

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: 1 P 2, 4-10; Mt 28,18-20 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Kazanie św. Jana Złotoustego, biskupa (Kazanie 19 o Ewangelii św. Jana, 19,1), W: Liturgia Godzin, t. 1., s. 955-956. Moi Drodzy! Śmiało możemy powiedzieć, że wszyscy święci wszystkich wieków i stanów przepojeni byli Duchem świętym, zgodnie z tekstem św. Jana Złotoustego – Chryzostoma. Skąd bowiem w nich samym tyle…

Czytaj dalej

Duch Święty – Przyjaciel

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: 1 Kor 3, 2-23; Mt 10, 17-23 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża (Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3), W: Liturgia Godzin, t. 1., s. 360-361. Moi Drodzy! Można powiedzieć, że klamrą spinającą całą Księgę Życia – Pismo święte jest Duch święty – nie tylko dlatego, iż On natchnął świętych pisarzy, aby używając swoich ludzkich zdolności,…

Czytaj dalej

Co robi dla nas Duch Święty?

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Dz 2, 1-13; J 4, 5-14 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Z traktatu św. Ireneusza, biskupa Przeciw Herezjom (Zesłanie Ducha świętego – księga 3, 17, 1-3), W: Liturgia Godzin, t. 2., s. 802-803. Moi Drodzy! To namaszczenie Duchem świętym, obiecane przez Jezusa Jego uczniom, dokonuje się w Zesłaniu Ducha Świętego Doświadczenie apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy charakteryzowało się tym, że zostali…

Czytaj dalej

Chrzest i Duch Święty

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Ga 3, 23-4,7; Mt 3, 13-17 Teksty z Pism Pisarzy Chrześcijańskich: Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa (Kazanie 39 o Świętym Świetle – Chrzest Jezusa, 14-16. 20), W: Liturgia Godzin, t. 1., s. 556-558. Moi Drodzy! Ducha świętego każdy człowiek wierzący otrzymuje poprzez sakrament chrztu świętego, który jest sakramentem „z wody i Ducha świętego”. To właśnie dzięki temu sakramentowi nosimy…

Czytaj dalej

Przybądź Duchu Święty

Moi Drodzy! Na początku tegorocznych naszych spotkań formacyjnych, kiedy rozpoczynamy nowy rok naszej działalności w ramach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Maryja”, wezwijmy Ducha Świętego. Uczynimy to słowami Sekwencji na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Powstańmy! (recytacja Sekwencji) Usiądźmy! Kolejny rok naszych spotkań rozpoczynamy właśnie od tych słów: „Przybądź Duchu Święty...”. Niech na drogach tegorocznych rozważań formacyjnych towarzyszy nam ta modlitwa Kościoła, która dała początek wielkiemu…

Czytaj dalej

Krzyż Jezusa Chrystusa

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Lb 21, 4-9; Rz 4, 25 – 5,21; Ew. J 3, 13-17. Moi Drodzy! Chciałbym dziś trochę miejsca poświęcić Krzyżowi, który jest znakiem naszego zbawienia. To przecież właśnie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Bóg wylał na Apostołów Ducha świętego. Ale reguło jest też, że Duch święty przychodzi po odpuszczeniu grzechów, tak jak w Księdze proroka Joela: „I wyleję Ducha mego…

Czytaj dalej

Sprawiedliwość Boża…

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Rz 3, 1-31; Ap 3, 14-22; Ew. Mk 1, 1-20. Moi Drodzy! Na ostatnich naszych spotkaniach mówiliśmy o objawieniu się naszego wewnętrznego chaosu i skierowaniu swojego życia na Pana, o przewrocie naszego myślenia i działania. Dziś przyszedł czas, by zastanowić się nad tym, w jaki sposób osiągamy zbawienie. O tym mówi nam zresztą przeczytany przed chwilą fragment Listu do Rzymian.…

Czytaj dalej

Życie dla Jezusa Chrystusa

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Rz 14, 1 – 15, 13; Dz 1, 12-14 i 2, 1-14; Ew. J 20, 19 – 23. Moi Drodzy! Gdybyśmy tylko mówili o chaosie, który jest w nas, to taka wizja świata i naszego życia byłaby niepełna i napawająca pesymizmem. Początek listu św. Pawła do Rzymian mówi o chaosie, a ostatnie rozdziały są jak klamra spinająca, pokazując drogę nadziei.…

Czytaj dalej

Objawienie się naszego wewnętrznego chaosu

Teksty Pisma Świętego na nabożeństwo: Rz 1, 18 – 2, 11; 2 Sm 12, 1-13; J 15, 1-11 Moi Drodzy! Pochylamy się dziś dalej nad Listem św. Pawła Apostoła do Rzymian. Znamienny jest nagłówek tej części, nad którą chcemy się dziś zatrzymać: „Konieczność usprawiedliwienia dla pogan i żydów”. Fragment, który był dziś zawarty w I czytaniu dla wielu teologów jest potwierdzeniem prawdy, że rozumowe poznanie…

Czytaj dalej

Cnoty Boskie: wiara

Drodzy Bracia i Siostry! Cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość, to trzy jasno świecące gwiazdy w życiu człowieka wierzącego, a zatem także każdego z nas. To one mają nas prowadzić ku Bogu, pozwalają do Boga zwracać się z ufnością. Święty Paweł w swoim liście, którego fragment codziennie nam będzie towarzyszył, mówi tak: „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy, a z nich…

Czytaj dalej
Close Menu