W zbiorach wirtualnej biblioteki udostępniono teksty wielu kazań oraz publikacji. W dziale multimedialnym jest wiele plików audio oraz video. Jest to niewielka część dorobku kaznodziejskiego z wyłączeniem tekstów, które wraz z prawem do ich wyłącznego wykorzystania przekazano kilku wydawnictwom książkowym oraz wielu redakcjom prasowym. Biblioteka także nie zawiera kazań niespisanych, a wielokrotnie wygłaszanych od roku 2000. Zapraszam do lektury!

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE
(otwórz kliknięciem w grafikę)