Informacje dotyczące kalendarza rezerwacji

Zgłoszenie o zapotrzebowaniu na posługę słowa można przesłać pocztą elektroniczną  wykorzystując formularz wraz z kalendarzem rezerwacji. Dane w rubrykach oznaczonych * obowiązkowe.

 

1. Dni minione – w kalendarzu nieaktywne – oznaczone są cyfrą zapisaną czcionką cienką.

2. Dni wolne – w kalendarzu aktywne – oznaczone są cyfrą zapisaną czcionką pogrubioną.

3. Dni wybierane – po kliknięciu na każdy z wybieranych dni myszką – zaznaczają się kolorem szarym.

Po zaznaczeniu wybranych dni należy wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie kliknąć polecenie:

4. Dni zarezerwowane – po wysłaniu rezerwacji automatycznie – zaznaczają się kolorem żółtym.

Kolor żółty dla wysyłającego jest potwierdzeniem, że rezerwacja została wysłana poprawnie.

Dla chcących dokonać rezerwacji  kolor ten oznacza, że termin został zgłoszony przez inną osobę i oczekuje na zatwierdzenie.

5. Dni zajęte – po potwierdzeniu przyjęcia zaproszenia – w kalendarzu oznaczone są kolorem czerwonym.

6. W przypadku niepotwierdzenia zaproszenia bądź anulowania rezerwacji powtórnie pojawiają się dni wolne oznaczone cyfrą zapisaną czcionką pogrubioną.

 

Uwaga – Wysłanie rezerwacji – nawet, gdy w kalendarzu termin jest wolny – nie oznacza, że zaproszenie na posługę  Słowa zostanie przyjęte. Z przyczyn uzasadnionych w tym niezależnych od misjonarza-rekolekcjonisty przyjęta rezerwacja może być odwołana.