Oblaci a Szkaplerz Serca Jezusowego

Tym razem, chciałbym wskazać na akcent oblacki tej obietnicy, który realizuje się nad Paryżem, gdzie wznosi się Bazylika Sacré Coeur - Najświętszego Serca. Jej budowniczym był, pochowany w jej wnętrzu, oblacki kardynał Joseph Hippolyte Guilberta, który jak św. Eugeniusz urodził się w Aix i przez św. Eugeniusza został konsekrowany na biskupa. Przez wiele lat Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej duszpasterzowali w tym właśnie miejscu, a niemalże…

Czytaj dalej Oblaci a Szkaplerz Serca Jezusowego

Serce Jezusa: obietnica dwunasta

Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. Praktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas zaczęła wraz z Pierwszą Komunią świętą.…

Czytaj dalej Serce Jezusa: obietnica dwunasta

Nabożeństwo do Serca Jezusowego kl. Alfonsa Mańki OMI

W ramach przygotowań do październikowego sympozjum o męczenniku kleryku Alfonsie Mańce OMI otrzymałem od o. Lucjana Osieckiego OMI zadanie opracowania kwestii męczeńskiej śmierci kandydata na ołtarze. Wystąpienie to będzie nosiło tytuł „«In odium fidei »: kleryk Alfons Mańka OMI zamęczony przez Niemców z nienawiści do wiary”. Kiedy pochylałem się nad zapiskami duchownymi kleryka Alfonsa, „”, w kontekście jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym Gusen, zobaczyłem…

Czytaj dalej Nabożeństwo do Serca Jezusowego kl. Alfonsa Mańki OMI

Serce Jezusa: obietnica jedenasta

Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną. Czci mej szerzeniu gorliwie oddani w tym Sercu będą na wieki wpisani. Obietnica, którą rozważać będziemy w tym miesiącu dotyczy rozpowszechniania nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozpowszechnianie, o którym mówimy, to nic innego jak świadectwo. Rolę świadka pięknie określił przed laty Papież Paweł VI. Mówił…

Czytaj dalej Serce Jezusa: obietnica jedenasta

Serce Jezusa: obietnica dziesiąta

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo. Pamiętamy, jak wielkie jest powołanie kapłańskie. Jak ważna i konieczna rola duszpasterza we wspólnocie wiernych. Czujemy potrzebę i konieczność modlitwy wdzięcznej za ich posługę, modlitwy wynagradzającej za ich słabości, a także potrzebę modlitwy błagającej o nowe powołania do służby Bogu i ludziom. Pamiętamy o tym w związku z omawianą…

Czytaj dalej Serce Jezusa: obietnica dziesiąta

Serce Jezus: obietnica dziewiąta

Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego, z błogosławieństwa zasłynie Bożego. W ostatnim rozważaniu zastanawialiśmy się nad symbolem obrazu. Pytaliśmy o to, jaki wpływ na nasze życie wewnętrzne ma to co zewnętrznie widzimy naszym wzrokiem. Pamiętamy o tym, że wiara rodzi się także z tego co się widzi. Potrzebny nam…

Czytaj dalej Serce Jezus: obietnica dziewiąta

Serce Jezusa: obietnica ósma

Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości. Serca, co dotąd służą Mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię. Co to znaczy służyć Jezusowi gorliwie? Zapytajmy o to dziś w Pierwszy Piątek miesiąca. Zapytajmy też czym jest doskonałość chrześcijańska do której ta gorliwość ma prowadzić? Czytamy w Apokalipsie, ostatniej księdze Pisma św. ważne ostrzeżenie: „obyś był zimny, albo gorący…” Przestrzega Bóg przed stanem letnim, przed stanem obojętnym: ani zimnym,…

Czytaj dalej Serce Jezusa: obietnica ósma

Spotkanie kursowe na zoomie po latach

Wieczorem, 16.06.2020 roku, w przededniu 20 rocznicy święceń kapłańskich, spotkaliśmy się kursowo wirtualnie za pomocą programu zoom (Polska, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone). Był to dobry czas, gdzie każdy mógł podzielić się tym, co w przeciągu tego czasu się wydarzyło i można było siebie przynajmniej wirtualnie zobaczyć. Planowaliśmy co prawda spotkanie bezpośrednie jako pokłosie 25 lecia ślubów zakonnych (08.09.1994) z września zeszłego roku i 20 lecia…

Czytaj dalej Spotkanie kursowe na zoomie po latach

Serce Jezusa: obietnica siódma

Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Od mego Serca ognistych płomieni serce oziębłe w ogniste się zmieni. W tym miesiącu w Pierwszy Piątek skupieni wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa postarajmy się zobaczyć jak wiele sprzeczności pragnie zawładnąć naszym życiem. Mamy nieustannie do czynienia z dobrem i złem, z jasnością i ciemnością, pracowitością i lenistwem z uczciwością i oszustwem, z prawdą i kłamstwem. Wciąż żywe są w nas…

Czytaj dalej Serce Jezusa: obietnica siódma

Przyjąć w całej pełni tajemnicę Eucharystii

Drodzy Bracia i Siostry! Kiedy dziś przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwane przez nas Bożym Ciałem, nasz Bóg objawia się nam jako ten, który troszczy się o nas, karmi nas sobą i daje nam ten pokarm we właściwym czasie (por. Ps 145, 15). Jawi się nam w ten sposób w kolejnych czytaniach mszalnych, które słyszymy w tę dzisiejszą uroczystość. Najpierw na kartach…

Czytaj dalej Przyjąć w całej pełni tajemnicę Eucharystii