Nie potrzebne są słowa, gdy fakty mówią! Zatem niech o mnie mówi ilość i różnorodność wygłoszonych misji, rekolekcji i kazań oraz wielość różnorakich publikacji. To one są najlepszymi referencjami, a nie nic nie znaczące kurtuazyjne laurki. Zaproszeń, jak widać po kalendarzu, mam zatem sporo.

Dziękuję tym, którym mogłem służyć oraz wszystkim, którzy mi ufając poprosili o wygłoszenie Słowa Bożego. Przede wszystkim zaś chcę podziękować  bliźnim, których Bóg postawił na drodze mojej posługi kapłańskiej i misyjnej.