Filary Kościoła: Święci Piotr i Paweł

Drodzy Bracia i Siostry! W liturgii Kościoła tylko największe uroczystości posiadają swoje wigilie. Dziś wieczorem obchodzimy wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła, apostołów i filarów Kościoła. Chcąc zrozumieć znaczenie ich osób dla naszej wiary, musimy popatrzeć na naszą świątynię, gdzie zrozumiemy znaczenie znajdujących się w niej filarów. Dwa z nich, piękne, grube, gotyckie, podtrzymują łuk tęczowy, by mógł on spełniać swoje zadanie. Dwa widzimy w…

Czytaj dalej Filary Kościoła: Święci Piotr i Paweł

„Te Deum laudamus” za ćwierćwiecze

Drodzy Bracia i Siostry! Przychodzimy dziś w duchu wdzięczności Bogu i ludziom za 25. lat istnienia naszej najmłodszej leszczyńskiej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem św. Kazimierza. Przychodzimy wyśpiewać też wdzięczność za 25. lat posługi w naszej parafii ks. proboszcza Grzegorza Robaczyka, który już wkrótce obejmie posługę proboszcza fary i dziekana dekanatu gostyńskiego. Kiedy patrzymy na te 25. lat, które za nami, to jeśli patrzymy na nie…

Czytaj dalej „Te Deum laudamus” za ćwierćwiecze

Sianie ludzkie i sianie Boże

Drodzy Bracia i Siostry! Gdyby próbować dziś określić Słowo Boże, które w tę 11. niedzielę zwykłą w ciągu roku do nas dociera, to można powiedzieć, że ma ono wydźwięk rolniczy, sadowniczy czy ogrodniczy, bo dotyczy ziarna, siania, wzrostu, rozwoju rośliny. Z doświadczenia wiemy dobrze, że siejąc ziarno, nie znamy jego wartości. Nie wiemy czy ono wzejdzie czy nie wzejdzie, wyda plon czy go nie wyda.…

Czytaj dalej Sianie ludzkie i sianie Boże

Czego dziś uczy nas św. Anna

Drodzy Bracia i Siostry! Kiedy przeżywamy uroczystości rodzinne, gromadzimy się razem. Tak jest w czasie chrztów, I Komunii, ślubów czy jubileuszów, które niosą radość spotkania z powodu  konkretnych uroczystości czy wydarzeń. Tak też jest i wtedy, kiedy nie niosą one radości, ale smutek, kiedy gromadzimy się na pogrzebach i czasami tylko wtedy w gronie rodzinnym się spotykamy. Wtedy jakże często wspominamy wydarzenia, sytuacje, osoby i…

Czytaj dalej Czego dziś uczy nas św. Anna

Czym jest kaznodziejstwo?

Słownik Języka Polskiego pod hasłem „kaznodziejstwo” zawiera następujące informacje: wygłaszanie kazań, całość twórczości kaznodziejskiej, talent oratorski, skłonność do wygłaszania mów, zwłaszcza moralizujących. Natomiast pod hasłem „homiletyka” definiuje ją jako naukę o układaniu i wygłaszaniu kazań. Kiedy zaczniemy w języku polskim szukać synonimów do słowa kaznodziejstwo, to znajdziemy ich aż 38: dar słowa, elokwencja, krasomówstwo, łatwość wysławiania się, oratorstwo, retoryka, sztuka krasomówcza, sztuka mówienia, sztuka wymowy,…

Czytaj dalej Czym jest kaznodziejstwo?

Słabość katechetycznego public relations

Słabość katechetycznego public relations Przekaz Ewangelii we współczesnym świecie… Tekst niepublikowany W kontekście mojego wcześniejszego tekstu o uczeniu się od papieża Benedykta XVI pozytywnego ukazywania wiary i wartości chrześcijańskich1, chciałbym tym razem zatrzymać się nad zagadnieniami, trochę chyba pomijanymi w naszym szkolnym i parafialnym przekazie katechetycznym, a dotyczącymi wykorzystania zdobyczy public relations2 w przedstawianiu treści biblijnych i nauczania Kościoła. Współczesnym problemem, z którym borykamy się…

Czytaj dalej Słabość katechetycznego public relations

Czy katecheza produkuje ateistów?

Tekst ukazał się w internetowym wydaniu "Tygodnika Powszechnego" i był dostępny przez pewien czas na portalu "Onet" jako materiał użyczony przez "TP". Wielu młodych ludzi odchodzi od wiary. W przeważającej liczbie przypadków z powodów, którym mogłaby zapobiec dobrze prowadzona katecheza. Uczę religii w polskiej szkole od 2000 roku i coraz częściej zadaję sobie pytanie o skuteczność naszych działań katechetycznych, podejmowanych w polskiej szkole od czasu…

Czytaj dalej Czy katecheza produkuje ateistów?

Nieudana walka o budowę kościoła w Kędzierzynie

Nieudana walka o budowę kościoła w Kędzierzynie Starania o budowę pierwszego kościoła w Kędzierzynie-Koźlu na Pogorzelcu (1956-1960) Tekst początkowo przygotowany do "Pamięć i Sprawiedliwość" (IPN), ale nie opublikowany Kościół na Pogorzelcu w Kędzierzynie-Koźlu, dziś p.w. Św. Eugeniusza de Mazenoda powstał w latach 70. XX wieku. Jednak pierwsze poważne starcie w kwestii budowy nowego kościoła, związane jest z „Odwilżą Październikową”1, kiedy podjęto pierwszą, niestety nieudaną, próbę…

Czytaj dalej Nieudana walka o budowę kościoła w Kędzierzynie

Walka o wybudowanie kościoła w Kędzierzynie-Koźlu

Walka mieszkańców o wybudowanie kościoła w Kędzierzynie-Koźlu Sesja IPN w Opolu: „Aparat władzy i życie społeczne mieszkańców Śląska Opolskiego”, 23.10.2013 Jeśli wskazujemy na życie społeczne mieszkańców Śląska Opolskiego, to nie może zabraknąć oznak życia religijnego. Walka władzy z Kościołem katolickim w latach 1945-19891, podobnie jak w innych krajach, które znalazły się w orbicie wpływów radzieckich2, przybierała na terenie Śląska Opolskiego różne formy3, uzgodnione z czynnikami…

Czytaj dalej Walka o wybudowanie kościoła w Kędzierzynie-Koźlu

Kościół wobec represjonowanych w stanie wojennym

Pomoc Kościoła katolickiego wobec represjonowanych w okresie stanu wojennego Wykład na sesji "Wolność jest w nas" w II LO w Kędzierzynie-Koźlu, 30.11.2011 Wprowadzenie W Opolu, w 1988 roku, działacze na powrót legalnej „Solidarności” zwrócili się do ks. abp Alfonsa Nossola tymi słowami: „W znacznej mierze Kościołowi zawdzięczamy też to, iż wielu z nas nie upadło na duchu, nie zwątpiło w słuszność ideałów ‘Solidarności’ - za…

Czytaj dalej Kościół wobec represjonowanych w stanie wojennym