Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Peregrynacja Jezusa Miłosiernego:

Przyjąć przychodzącego Gościa / 1. [K]
Przyjąć ogień Miłosierdzia (zapalić się) / 2. [K]
Odbić blask Miłosierdzia (realizowane w praktyce) / 3.  [K]
Kapłan sługa Miłosierdzia (do kapłanów) / 4.

Peregrynacja MB Kodeńskiej:

Czy jesteś godny powrotu? / 1.
Poznaj Chrystusa. On nigdy cię nie zawiedzie / 2.

Triduum Maryjne

Maryja daje Jezusa, chleb dającym życie wieczne / 1.
Maryja uczy nas słuchania Boga / 2.  [K]
Maryja uczy nas troski o człowieka / 3.  [K]
Maryja Brama Niebieska uczy nas dziękczynienia / 4.  [K]

CYKLE REKOLEKCYJNE:

O akcie pokutnym

Czas mija… czas zbawienia… / 1.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię / 2.
Zgrzeszyłem myślą… / 3.
Zgrzeszyłem mową… / 4.
Zgrzeszyłem uczynkiem i zaniedbaniem… / 5.

O Kościele

Jak ja patrzę na Kościół? / 1.
Czy Kościół jest moim domem? / 2.
Kościół jako miejsce spotkania z Bogiem i człowiekiem / 3.
Kościół jako miejsce pojednania z Bogiem i człowiekiem / 4.
Budowanie Kościoła przez modlitwę / 5.
Budowanie Kościoła przez świadome przeżywanie wiary / 6.
Jak troszczę się i Kościół, moją wspólnotę wiary? / 7.

O Znaku Krzyża

Być solą ziemi…, znaczy wierzyć… / 1.
W imię Ojca… Bóg Ojciec, Stworzyciel… / 2.
W imię Syna… Jezus Chrystus, Odkupiciel… / 3.
W imię Ducha Świętego… Uświęciciel… / 4.

O Aniołach

Aniołowie w Biblii i życiu Kościoła / 1.
Jak zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem? / 2.
Archanioł Gabriel / 3.
Archanioł Rafał / 4.
Archanioł Michał i złe duchy / 5.

O Wcieleniu

Być solą ziemi… czyli prawdziwie wierzyć / 1. / A.
Wierzę w Syna Bożego… Jezusa Chrystusa / 1. / B.
Dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba… / 2.
Za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem… / 3.
Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem… / 4.

Na Rok Wiary

Wierzę w Syna Bożego… Jezusa Chrystusa / 1.
„On to dla nas ludzi… zstąpił z nieba” (Tajemnica Wcielenia) / 2.
„Umarł na krzyżu za nas” (Tajemnica Odkupienia) / 3.
„Zmartwychwstał… i przyjdzie znów” (Tajemnica Paruzji) / 4.

Dla osób konsekrowanych

Słowo Boże a powołanie / 1.
Spotkanie ze Słowem Bożym w liturgii Kościoła / 2.
Osobiste spotkanie ze Słowem Bożym na modlitwie / 3.

O Eucharystii

Msza święta – cz. I: Obrzędy wstępne / 1.
Msza święta – cz. II: Liturgia Słowa / 2.
Msza święta – cz. III: Przygotowanie darów /3.
Msza święta – cz. IV: Liturgia eucharystyczna /4.
Msza święta – cz. V: Obrzędy Komunii / 5.
Msza święta – cz. VI: Obrzędy zakończenia / 6.

O gąbce

Idźcie i głoście / 1.
By dobrze przeżyć czas rekolekcji / 2.
Wywabić plamy grzechu / 3.
Nasączyć życie Bożą mocą / 4.
Oddać to, co się otrzymało / 5.

O zbroi Bożej

Rekolekcje czasem duchowej odnowy / 1.
Załóżcie pełną zbroję Bożą / 2.
Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości /3.
Buty Ewangelii pokoju, tarcza wiary /4.
Hełm zbawienia i miecz Ducha czyli Słowo Boże / 5.
Bóg wysyła nas jako swoje wojsko, abyśmy zwyciężyli / 6.

O Bożym Miłosierdziu

Cykl A.
Nowe życie w Chrystusie / 1.
Miłosierdzie Boga wzywa do miłosierdzia / 2.
Uczynki miłosierne co do ciała / 3.
Uczynki miłosierne co do duszy / 4.

Cykl B.
Bóg miłosierny mówi do nas / 1.
Bóg miłosierny nam przebacza / 2.
Bóg miłosierny nas pociesza / 3.
Bóg miłosierny daje nam nadzieję / 4. / A.
Bóg miłosierny daje nam nadzieję / 4. / B.

Przytulić się do Serca Jezusa na świętej wieczerzy (2021)
Kto nas zaprasza i gromadzi wokół Siebie na świętej wieczerzy?
Konsekrować to znaczy uświęcić naszą codzienność na wzór św. Józefa
Przeżywać Eucharystię to znaczyć wejść w tajemnicę Serca Jezusa
Dawać się jak Jezus: stawać się jak chleb i wino dla spotkanego człowieka