Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Okres adwentu:

Być gotowym na spotkanie z Panem (1, rok B)
Być człowiekiem nadziei i pocieszenia (2, rok B)
Sedno chrześcijańskiej radości (3, rok B)
Zbudować prawdziwie Bogu dom (4, rok B)
Przyjąć Chrystusa i dać Go światu (4, rok C) [K]

Okres Bożego Narodzenia:

Odwzorować w życiu przykład Świętej Rodziny (Świętej Rodziny, rok B)
Bóg daje nam swoje Słowo (II niedziela po Narodzeniu Pańskim)
Przez chrzest stać się prawdziwym uczniem Chrystusa (Chrzest Pański, rok B)

Okres zwykły:

Prowadzić do osobistej relacji z Bogiem (2, rok B)
Dla Boga nie ma ludzi z marginesu (6, rok B)
Będziesz miłował… (7, rok A)
Sianie ludzkie i sianie Boże (11, rok B) [K]
Wierzyć nie słowu ludzi, ale słowu Boga (12, rok C)
Opłaca się być życzliwym dla Boga (13, rok A)
Gdzie szukam ukojenia w życiu? (14, rok A)
Jakie jest moje serce wobec słowa Bożego? (15, rok A)
Ziarno Słowa Bożego może wydać plony (15, rok A) [K]
Tym co zostaje we mnie podejmuje innych (15, rok A)
Zło i dobro walczą o człowieka (16, rok A)
Zachować równowagę między pracą i modlitwą (16, rok B)
Właściwie ugościć Boga i człowieka (16, rok C)
Zbawienie jest jak bezcenny skarb (17, rok A)
Mieć oczy wrażliwe jak Jezus (18, rok A)
Wyrzucić z serca wszelką chciwość (18, rok C)
Wątpliwości w wierze (19, rok A)
Bóg na nowo chce wyciskać w nas swoje podobieństwo (19, rok B)
Eucharystia – pokarm na życie wieczne (20, rok B)
Naśladować Jezusa w niesieniu krzyża (22, rok A)
Nie słowa, ale czyny świadczą o realizacji woli Bożej (26, rok A)
Dzielić się wiarą i chlebem (26, rok C)
Czy odpowiadam na zaproszenia Chrystusa? (28, rok A) [K]
Nie mieszać ze sobą porządków (29, rok A) [K]
Jestem odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii (29, rok C – Niedziela Misyjna)
Jesteś odpowiedzialny za działalność misyjną Kościoła (30, rok A – zakończenie Tygodnia Misyjnego)
Pomagamy misjonarzom (30, rok A – dzieci)
Mądrość wiary (32, rok A – 1) [K]
Może to moja ostatnia szansa… (32, rok A – 2) [K]
Niosę lampkę wiary (32, rok A – dzieci) [K]
Niewykorzystane talenty (33, rok A) [K]
Czym jest Kościół? (poświęcenia własnego kościoła)

Okres wielkopostny:

Mocą Bożą niweczyć podstępy szatana (1, rok A) [K]
Dzielić się Bogiem z innymi (2, rok A, „ad gentes”)
Dać się przemienić Jezusowi i być misjonarzem przebaczenia i pokoju (2, rok C, „ad gentes”) [K]
Pan wydobywa nas z grobu beznadziei (5, rok A) [K]
Pojąć naukę płynącą z męki Chrystusa (Palmowa, A) [K]
Jak Jezus rezygnować ze sposobności (Palmowa, B) [K]

Okres wielkanocny:

Bóg pozwala wszystko właściwie zobaczyć (Wielkanoc) [K]
Ujrzeć i uwierzyć (Wielkanoc)
Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym (2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego)
We wspólnocie skorzystać z Bożego Miłosierdzia (2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego, rok B)
Pokój wam zostawiam (2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego, rok C)
Dać się Bogu zaskoczyć (3, Biblijna, rok A) [K]
Prawdziwie spotkać Jezusa, by świadczyć (3, Biblijna, rok B) [K]
Usłyszeć głos Chrystusa, to zyskać nadzieję (3, Biblijna, rok C)
Jestem odpowiedzialny za wzrost ziarna powołania (4, Dobrego Pasterza, rok – A, B, C – 1)
Dobrzy Pasterze żyją wśród nas (4, Dobrego Pasterza, rok A – 2) [K]
I ja mogę troszczyć się o to, aby Bóg powoływał ludzi… (4, Dobrego Pasterza, rok A, B, C – dla dzieci)
Pasterz czy pastuch? (4, Dobrego Pasterza, rok A – 3
Gdzie chrzest, tam nadzieja (5, rok C) [K]
Wzorzec prawdziwej miłości (5, rok C)
Tajemnica spełnionego życia (Wniebowstąpienie Pańskie, rok C)
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę (Zesłanie Ducha Świętego, rok C) [K]
Lekarstwo dla naszego życia wiary (Zesłanie Ducha Świętego, rok C –  dla nowego lekcjonarza)
Przyjąć dar Ducha Świętego (Zesłanie Ducha Świętego, rok C –  dla starego lekcjonarza, obecnie rok A) [K]