Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Okres adwentu:

Przyjąć Chrystusa i dać Go światu (4, rok C)

Okres zwykły:

Dla Boga nie ma ludzi z marginesu (6, rok B)
Będziesz miłował… (7, rok A)
Sianie ludzkie i sianie Boże (11, rok B)
Wierzyć nie słowu ludzi, ale słowu Boga (12, rok C)
Opłaca się być życzliwym dla Boga (13, rok A)
Gdzie szukam ukojenia w życiu? (14, rok A)
Jakie jest moje serce wobec słowa Bożego? (15, rok A)
Ziarno Słowa Bożego może wydać plony (15, rok A)
Zło i dobro walczą o człowieka (16, rok A)
Zachować równowagę między pracą i modlitwą (16, rok B)
Właściwie ugościć Boga i człowieka (16, rok C)
Zbawienie jest jak bezcenny skarb (17, rok A)
Mieć oczy wrażliwe jak Jezus (18, rok A)
Wyrzucić z serca wszelką chciwość (18, rok C)
Wątpliwości w wierze (19, rok A)
Bóg na nowo chce wyciskać w nas swoje podobieństwo (19, rok B)
Eucharystia – pokarm na życie wieczne (20, rok B)
Naśladować Jezusa w niesieniu krzyża (22, rok A)
Nie słowa, ale czyny świadczą o realizacji woli Bożej (26, rok A)
Dzielić się wiarą i chlebem (26, rok C)
Czy odpowiadam na zaproszenia Chrystusa? (28, rok A)
Jestem odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii (29, rok C – Niedziela Misyjna)
Jesteś odpowiedzialny za działalność misyjną Kościoła (30, rok A – zakończenie Tygodnia Misyjnego)
Pomagamy misjonarzom (30, rok A – dzieci)
Mądrość wiary (32, rok A – 1) [K]
Może to moja ostatnia szansa… (32, rok A – 2) [K]
Niosę lampkę wiary (32, rok A – dzieci) [K]
Niewykorzystane talenty (33, rok A)
Czym jest Kościół? (poświęcenia własnego kościoła)
Jak zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej? (Trójcy Świętej, rok A)

Okres wielkopostny:

Mocą Bożą niweczyć podstępy szatana (1, rok A)
Dać się przemienić Jezusowi i być misjonarzem przebaczenia i pokoju (2, rok C)
Pan wydobywa nas z grobu beznadziei (5, rok A)
Pojąć naukę płynącą z męki Chrystusa (Palmowa, A)

Okres wielkanocny:

Bóg pozwala wszystko właściwie zobaczyć (Wielkanoc)
Ujrzeć i uwierzyć (Wielkanoc)
Konsekwencje biegu z Piotrem i Janem do pustego grobu (Wielkanoc)
Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym (2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego)
Pokój wam zostawiam (2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego)
Miłosierdzie Boże przychodzi do człowieka (2 Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego)
Usłyszeć głos Chrystusa, to zyskać nadzieję (3, Biblijna, rok C)
Dać się Bogu zaskoczyć (3, Biblijna, rok A)
Jestem odpowiedzialny za wzrost ziarna powołania (4, Dobrego Pasterza, rok – A, B, C – 1)
Dobrzy Pasterze żyją wśród nas (4, Dobrego Pasterza, rok A – 2)
I ja mogę troszczyć się o to, aby Bóg powoływał ludzi… (4, Dobrego Pasterza, rok A, B, C – dla dzieci)
Pasterz czy pastuch? (4, Dobrego Pasterza, rok A – 3
Gdzie chrzest, tam nadzieja (5, rok C) [K]
Wzorzec prawdziwej miłości (5, rok C)
Tajemnica spełnionego życia (Wniebowstąpienie Pańskie, rok C)
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę (Zesłanie Ducha Świętego, rok A)
Lekarstwo dla naszego życia wiary (Zesłanie Ducha Świętego, rok C –  dla nowego lekcjonarza)
Lekarstwo dla naszego życia wiary (Zesłanie Ducha Świętego, rok C –  dla starego lekcjonarza, obecnie rok A)

Close Menu