Rozdarta zasłona, znakiem otwartego serca Boga

Odczytać tekst: Łk 23, 44-48 Drodzy Bracia i Siostry! Wszyscy 3. Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz podają fakt rozdarcia się zasłony w świątyni jerozolimskiej w czasie śmierci Jezusa na krzyżu. U Łukasza rozdarła się ona przez środek, a u Mateusza i Marka na dwoje, z góry na dół. Wydarzeniu rozdarcia się zasłony towarzyszyły również i inne. U Łukasza było to zaćmienie słońca, ciemność i ludzi…

Czytaj dalej Rozdarta zasłona, znakiem otwartego serca Boga

Pierwszo sobotnie wynagrodzenie, ratunkiem dla świata

Drodzy Bracia i Siostry! W czasie jednego z objawień fatimskich, dzieci mogły usłyszeć takie słowa: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować. Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych  i nastanie pokój na świecie” (13.07.1917). W tym to kontekście trzeba nam rozpatrywać nabożeństwo pięciu pierwszych…

Czytaj dalej Pierwszo sobotnie wynagrodzenie, ratunkiem dla świata

Droga Trzech Mędrców naszą drogą

Drodzy Bracia i Siostry! Jesteśmy dziś świadkami niezwykłej sceny, o jakiej mówi nam Słowo Boże (por. Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2,1-12). Są to Mędrcy-Królowie, kierujący się za znakiem, jaki dał im Pan Bóg. Przybywają do Betlejem, oddają pokłon Jezusowi i składają dary: słoto, kadzidło i mirrę. Idą za znakiem gwiazdy, która prowadziła ich ze Wschodu do Jerozolimy, a później do Betlejem. Ten…

Czytaj dalej Droga Trzech Mędrców naszą drogą

Przesłanie Święta Przemienia Pańskiego

Drodzy Bracia i Siostry! Jakie przesłanie niesie dziś dla nas przeżywane Święto Przemienienia Pańskiego? Odpowiedź najdziemy w Słowie Bożym, które dziś przed chwilą usłyszeliśmy (por. Dn 7, 9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9). Bóg, który do nas przychodzi jest jak rozpalający ogień, wystarczy iskra i wszystko płonie. Bóg nasz króluje dzięki temu, że wszystko oczyszcza swoją potęgą. Działa przez Słowo Boże, które nie jest żadnym…

Czytaj dalej Przesłanie Święta Przemienia Pańskiego

Bóg wysyła nas jako swoje wojsko, abyśmy zwyciężyli

Drodzy Bracia i Siostry! Bóg w te dni rekolekcyjne dał nam czas doświadczenia swojej miłości, zrozumienia mocy, jaką daje ta okazja, by w swoim życiu wiary na nowo ubrać pełną zbroję Bożą i dzięki niej wytrwać. Jako wojownicy Pana mieliśmy okazję przeglądu naszego duchowego uzbrojenia, danej w chrzcie i bierzmowaniu mocy z wysoka, mocy Ducha Świętego. Dziś na zakończenie rekolekcji pojawia się podstawowe pytanie: co…

Czytaj dalej Bóg wysyła nas jako swoje wojsko, abyśmy zwyciężyli

Hełm zbawienia i miecz Ducha czyli Słowo Boże

Drodzy Bracia i Siostry! Omówiliśmy w poprzednich dniach rekolekcji już 4 elementy zbroi Bożej, a obecnie powoli zmierzając do ich zakończenia, chcemy omówić już dwa ostatnie, aby wiedzieć co rzeczywiście znaczy ubrać pełną zbroję Bożą. Przypomnijmy sobie więc raz jeszcze słowa św. Pawła: „Załóżcie zatem na swoje biodra pas prawdy, wdziejcie na siebie pancerz sprawiedliwości, włóżcie na nogi buty przysposobienia się w Ewangelii pokoju, a…

Czytaj dalej Hełm zbawienia i miecz Ducha czyli Słowo Boże

Buty Ewangelii pokoju, tarcza wiary

Drodzy Bracia i Siostry! Po dwóch pierwszych elementach zbroi Bożej, jakimi są pas prawdy i pancerz sprawiedliwości, trzeba nam pójść dalej, aby ubrać pełną zbroję Bożą. Dlatego św. Paweł Apostoł mówi nam kolejny już raz: „Załóżcie zatem na swoje biodra pas prawdy, wdziejcie na siebie pancerz sprawiedliwości, włóżcie na nogi buty przysposobienia się w Ewangelii pokoju, a do tego wszystkiego chwyćcie jeszcze tarcze wiary, którą…

Czytaj dalej Buty Ewangelii pokoju, tarcza wiary

Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości

Drodzy Bracia i Siostry! Czas Wielkiego Postu to czas nawrócenia i wiary w Ewangelię, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu. Dobrą Nowinę o zbawieniu, jakie dał nam przez swoją śmierć na drzewie krzyża. To jednak też czas walki o wolność naszego serca, domagająca się założenia pełnej zbroi Bożej. Obrazowo można znów powiedzieć, że chrzest to zaciągnięcie się do Bożego wojska, a bierzmowanie to przyjęcie pełnej…

Czytaj dalej Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości

Rekolekcje czasem duchowej odnowy

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś dokonujemy odnowienia naszego życia duchowego, życia wiary. To dokładnie znaczy łacińskie słowo renowacja, które pojawiło się w czasie zapowiedzi tego wydarzenia wielkopostnych rekolekcji, jakie w tym roku przeżywamy. Wszystko co jakiś czas potrzebuje odnowienia: dom, mieszkanie, warsztat, kościół, bo te wszystkie miejsca, w jakich przebywamy bardzo się brudzą. Dziś też często mówi się o człowieku, że potrzebuje odnowy biologicznej, dlatego…

Czytaj dalej Rekolekcje czasem duchowej odnowy

Załóżcie pełną zbroję Bożą…

Drodzy Bracia i Siostry! Bóg nieustannie zawierał przymierze z ludźmi pomimo grzechu (por. Jr 31,31-34). Człowiek, wciąż uciekał od Boga, był niewierny przymierzu, buntował się przeciwko Bogu. Bóg natomiast wciąż szukał człowieka, okazywał wierność Swojemu przymierzu, wciąż na nowo chciał z człowiekiem rozmawiać, prowadzić z nim zbawczy dialog. Dziś w czasie rekolekcji Bóg znów z nami zawiera Swoje przymierze, czyni to w sposób osobisty. Dlatego…

Czytaj dalej Załóżcie pełną zbroję Bożą…