To ich grób i bohaterstwo nas jednoczy

Drodzy Bracia i Siostry! Nad Polską w ciągu Jej historii często nadciągały różnego rodzaju burze. Zarówno nad tą wielką historią całej naszej Ojczyzny, jak nad tą naszą regionalną, tutejszą, która działa się na oczach wielu z tu obecnych. Przed 100 laty nadciągała nad Polskę burza „czerwonej zarazy”, która chciała zniszczyć Polskę, Europę i świat, zainfekować bezbożnictwem. Została jednak skutecznie zatrzymana i pokonana, co uratowało wtedy…

Czytaj dalej

Opłaca się być życzliwym dla Boga

Drodzy Bracia i Siostry! Dzisiejsze słowo Boże, a konkretnie ewangelia tej niedzieli (por. Mt 10, 37-42), wskazuje na cztery podstawowe cechy uczniów Jezusa Chrystusa, którzy prawdziwie żyją ewangelią. Najpierw chrześcijanin to ten, komu nic ani nikt nie zasłania Boga czyli nie miłuje bardziej rzeczy i ludzi niż Boga. Dalej chrześcijanin to ten, kto nie ucieka od krzyża, ale z determinacją krzyż podejmuje, aby nie stracić…

Czytaj dalej

Gdzie szukam ukojenia w życiu?

Drodzy Bracia i Siostry! Wiemy dobrze z naszego ludzkiego doświadczenia, że nasze codzienne życie naznaczone jest z jednej strony radością i szczęściem, ale z drugiej strony też trudem, obciążeniem i nieszczęściem. Doświadczamy tego w życiu codziennym i w życiu duchownym, w relacji z innymi ludźmi i cierpliwości do nas samych, zwłaszcza wtedy gdy coś nam nie wychodzi. Słowo Boże pokazuje nam dziś drogę prawdziwego ukojenia…

Czytaj dalej

Jakie jest moje serce wobec słowa Bożego?

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś słowo Boże mówi o tym, co Bóg sieje w serce człowieka oraz o tym, jakie to sianie przynosi owoce. Prorok Izajasz poucza nas w pierwszym czytaniu (por. Iz 55, 10-11), że słowo Boże nie wraca do Boga bez owocu zanim nie wykona zadania, jakie Bóg mu wyznaczył, zanim nie zrealizuje swojego posłannictwa. W tym miejscu rodzi się od razu pytanie…

Czytaj dalej

Kapłan według Serca Jezusowego

Drodzy Bracia i Siostry! Przed 89 laty w tym miejscu, na Lamusie w Pisarach, ks. Władysław Bukowiński odprawiał swoją prymicyjną Eucharystię. Jednak 11 lat wcześniej, przed 100 laty, kiedy biskupi polscy na Jasnej Górze wobec nawały bolszewickiej wołali „Panie ratuj nas, bo giniemy” (Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa (Jasna Góra, 27.07.1920 roku), sam na własnej skórze doświadczył dobrodziejstw „czerwonej zarazy”, która wdzierała się…

Czytaj dalej

Jedno źródło wiary i jej różne przeżywanie

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś uroczystość św. Piotra i św. Pawła czyli dwóch filarów Kościoła, dający mocny fundament jednej wiary w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. To dwa znaki, że jedno jej źródło wiary, bo jest nim Chrystus, ale może być różne jej przeżywanie w zależności od człowieka. Św. Piotr kierujący swoje głoszenie do żydów a św. Paweł kierujący dobrą nowinę do pogan pokazują,…

Czytaj dalej

Zjednoczenie trzech serc: Jezusa, Maryi i mojego

Drodzy Bracia i Siostry! Wczoraj, w pierwszym dniu Triduum w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak Jan wsłuchiwaliśmy się w rytm bicia serca Jezusa, przykładając ucho do Jego piersi. Dziś natomiast wraz z Maryją, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi stoimy pod krzyżem Chrystusa, gdzie otwarte zostało Jego serce i wypłynęły zdroje miłosierdzia. Stoimy dziś pod krzyżem, który jest szyldem szkoły Serca Jezusowego i znów jak…

Czytaj dalej

Przyjąć w całej pełni tajemnicę Eucharystii

Drodzy Bracia i Siostry! Kiedy dziś przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwane przez nas Bożym Ciałem, nasz Bóg objawia się nam jako ten, który troszczy się o nas, karmi nas sobą i daje nam ten pokarm we właściwym czasie (por. Ps 145, 15). Jawi się nam w ten sposób w kolejnych czytaniach mszalnych, które słyszymy w tę dzisiejszą uroczystość. Najpierw na kartach…

Czytaj dalej

Jak zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej?

Drodzy Bracia i Siostry! Tajemnica Trójcy Świętej, którą w dzisiejszą uroczystość wspominamy, to tajemnica spinająca naszą chrześcijańską wiarę. Czyni to ona w ten sposób jak ten najprostszy wyraz wyznania naszej wiary jakim jest znak krzyża świętego na początku i na końcu Eucharystii, na początku i na końcu każdej modlitwy. W ten sposób na nowo przypominamy sobie te treści biblijne, które dziś padają w słowach czytań…

Czytaj dalej

Metody pracy z Biblią: kursy problemowe i lectio divina

(Wygłoszona u Sióstr Wizytek w Warszawie, 26.05.2020 roku, w ramach cyklu „Jak troszczyć się o relację ze Słowem Bożym w świetle dokumentów Kościoła: Adhortacji Apostolskiej o Słowie Bożym «Verbum Domini» papieża Benedykta XVI oraz Konstytucji Apostolskiej papieża Franciszka «Vultum Dei querere» i instrukcji wykonawczej do niej «Cor orans». Teoria i praktyka” – 11 spotkań) Drogie Siostry! To już ostatni odcinek naszego biblijnego cyklu nt. metod…

Czytaj dalej
Close Menu