Prawdziwie spotkać Jezusa, by świadczyć

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś znów w Dziejach Apostolskich (por. Dz 3, 13-15. 17-19) powraca do nas Piotr, jakiego znamy sprzed męki i śmierci Jezusa Chrystusa. To Piotr odważny, głoszący całym sobą prawdę o Jezusie Chrystusie. To świadek ewangelii, wzywający do wiary w Jezusa Chrystusa, pokuty i odpuszczenia grzechów. Co takiego się stało, że ten który zaparł się Mistrza, uciekł i zdezerterował, trwożliwy i tchórzliwy…

Czytaj dalej Prawdziwie spotkać Jezusa, by świadczyć

Jak patrzeć na poszczególne części… cz. III

Jak patrzeć na poszczególne części i elementy Liturgii godzin? – cz. III (hymny i pieśni niebiblijne, prośby, Modlitwa Pańska, modlitwa końcowa i święte milczenie – OWLG 173-203) Drogie Siostry! Po dwóch poprzednich konferencjach kontynuujemy nasz temat dotyczący części i elementów Liturgii godzin, który tą konferencją zamkniemy. Będzie ona dotyczyła hymnów i pieśni niebiblijnych, próśb z jutrzni i nieszporów, Modlitwy Pańskiej czyli Ojcze nasz, modlitwy końcowej…

Czytaj dalej Jak patrzeć na poszczególne części… cz. III

We wspólnocie skorzystać z Bożego Miłosierdzia

Drodzy Bracia i Siostry! Słowo Boże drugiej niedzieli wielkanocnej, zwanej niedzielą Miłosierdzia Bożego, mówi nam w czym jako uczniowie Jezusa Chrystusa mamy udział właśnie dzięki Bożemu Miłosierdziu. Najpierw mamy udział w jedności w wierze, bez różnic i podziałów, by ożywiały nas jeden duch i jedno serce, wraz z czułą troską o siebie wzajemnie (por. Dz 4, 32-35). To jest tak naprawdę źródło świadczenia o zmartwychwstałym…

Czytaj dalej We wspólnocie skorzystać z Bożego Miłosierdzia

Jak patrzeć na poszczególne części… cz. II

Jak patrzeć na poszczególne części i elementy Liturgii godzin? – cz. II (pieśni ze Starego i Nowego Testamentu, czytania z Pisma Świętego, Ojców Kościoła, autorów chrześcijańskich, hagiograficzne oraz responsoria) Drogie Siostry! Po pierwszej części związanej z psalmami i antyfonami, dzisiejsza konferencja jest pewnym uzupełnieniem wcześniejszej tematyki, a także będzie powiązana z konferencją następną. W ten sposób omówimy dalsze części i elementy Liturgii godzin. Pierwszym z…

Czytaj dalej Jak patrzeć na poszczególne części… cz. II

Droga dojrzewania wiary chrzcielnej

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś kulminacja Triduum Paschalnego w tej najważniejszej w czasie całego roku liturgicznego wigilii. Komentarzem i przewodnikiem jest w niej dla nas wybrane słowo Boże, które dziś usłyszymy ze Starego i Nowego Testamentu, w pięciu kolejnych czytaniach. Opis z Księgi Wyjścia (por. Wj 14, 15 – 15, 1a) to hymn o zwycięstwie ludzi, którzy zaufali bez reszty Bogu. W ten sposób doświadczyli…

Czytaj dalej Droga dojrzewania wiary chrzcielnej

Jak Jezus rezygnować ze sposobności

Drodzy Bracia i Siostry! Dzisiejsza niedziela, to niedziela w sposób specyficzny łącząca w sobie przeciwieństwa. Nieposłuszeństwo Adama prowadzące do grzechu i utraty przyjaźni z Bogiem oraz posłuszeństwo Jezusa, przywracające to co utracił człowiek. Grzech człowieka, nie słuchanie Jego słowa i Boża łaska, odnawiająca słowo Boga w człowieku. Porzucenie Boga przez człowieka i odejście od Niego oraz przyjęcie człowieka przez Boga na powrót. Dalej przeciwieństwo uwolnienia…

Czytaj dalej Jak Jezus rezygnować ze sposobności

Dzielić się Bogiem z innymi

Drodzy Bracia i Siostry! Jakże często wydaje się nam, że jak Abraham jesteśmy wystawiani przez Boga na próbę (por. Rdz 22,1-2.9-13.15-18), gdyż na ołtarzu codziennego życia musimy składać jakąś ofiarę. Tymczasem właśnie składając Bogu na ołtarzu w czasie świętej wieczerzy duchową ofiarę, składamy naszego Izaaka: coś co nas kosztuje, z czym sobie nie radzimy ale także i to co dla nas jest drogie, cenne, wartościowe.…

Czytaj dalej Dzielić się Bogiem z innymi

Trzeba zawołać Ich po imieniu

O. Robert Wawrzeniecki OMI Trzeba zawołać Ich po imieniu… Kazanie wygłoszone w Kędzierzynie z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 27.02.2021 „(…) po bezkresach historiikrąży widmowidmo nieokreśloności (…)podać dokładne straty (…)a także liczbę ofiar (…)czerwonego (…) terroru– nie wiemynaprawdę nie wiemy(…) że było to dawnowiatr przemieszał popiołykrew spłynęła do morza (…)jak trudno ustalić imionawszystkich tych co zginęliw walce z władzą nieludzką (…)a przecież w tych sprawachkonieczna…

Czytaj dalej Trzeba zawołać Ich po imieniu

Jak patrzeć na poszczególne części… cz. I

Jak patrzeć na poszczególne części i elementy Liturgii godzin? – cz. I (psalmy i antyfony) Drogie Siostry! Po dwóch poprzednich konferencjach, które dotyczyły godzin z jakich składa się Liturgia godzin, a zatem jutrzni, nieszporów, godziny czytań, modlitwy w ciągu dnia i na jego zakończenie, wigilii niedziel i uroczystości oraz zasad łączenia godzin między sobą i z Eucharystią, dochodzimy dziś do kolejnego bardzo ważnego etapu naszych…

Czytaj dalej Jak patrzeć na poszczególne części… cz. I

Wyjść z hiobowej perspektywy patrzenia

Drodzy Bracia i Siostry! Czasem postrzegamy nasze życie wyłącznie z perspektywy Hioba (por. Hi 7, 1-4. 6-7), jako bojowanie, szukanie cienia i oczekiwanie zapłaty. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywamy trudne momenty w życiu, doświadczamy niepewności w naszej codzienności. Bóg – jak przed chwilą śpiewaliśmy w psalmie – leczy złamanych na duchu, przeżywających swoje hiobowe dni życia. Czyni to mocą swojego Słowa, które niesie…

Czytaj dalej Wyjść z hiobowej perspektywy patrzenia