Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, powołana została mocą decyzji Stolicy Apostolskiej otrzymała swoją osobowość prawną, na podstawie specjalnych watykańskich dokumentów. Właściwie została powołana do istnienia przez Sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego 15 kwietnia 1958 roku, w ramach Wydziału ds. Zakonów Sekretariatu Prymasa Polski, a zatwierdzona watykańskim dekretem Kongregacji dla Zakonów 30.11.1963 roku.

Struktura konferencji składa się z wybieranych gremiów i jest następująca: przewodniczący, konsulta, sekretariat generalny (sekretarz generalny, sekretarz wykonawczy i ekonom).

Obecny statut, w ramach którego funkcjonuje ta struktura, został zatwierdzony przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie 28.05.2016 roku

Dwa razy w roku tj. w maju i październiku odbywają się zebrania plenarne, a pomiędzy nimi spotkania – konsulty. KWPZM posiada także komisje, które działają w jej strukturach, m.in. prawną, ds. struktur regionalnych itp.

Dodatkowo – co pewien czas, dla wszystkich osób konsekrowanych w Polsce, organizowane są tematyczne sesje wszystkich czterech konferencji zakonnych: męskiej, żeńskiej, życia klauzurowego i instytutów świeckich oraz spotkania młodych konsekrowanych.

Cele i formy działania KWPZM to:

  • wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi,
  • współpraca z Konferencją Episkopatu Polski,
  • współpracę z innymi konferencjami wyższych przełożonych zakonnych w Polsce i Europie,
  • promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Aktualnie w skład KWPZM wchodzi 59 rodzin zakonnych skupionych w 76. jurysdykcjach (prowincjach, inspektoriach, opactwach, przeoratach i delegaturach), co daje łącznie niemal 11.000 zakonników (w tym ok. 3000 pracujących za granicą).

Sekretariat KWPZM
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22/ 530 48 45
Instytucje KWPZM:www.kwpzm.org
Serwis informacyjny: www.zyciezakonne.pl

skróty zakonne >>>