Publikacje dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Pasyjne:
Patrząc na wiarę św. Piotra… – kazanie pasyjne w. A / cz. 1 [K]
Jestem za Jezusem, przeciw Niemu czy jest mi On obojętny? – kazanie pasyjne w. A / cz. 2
Jaki złożę pocałunek? – kazanie pasyjne w. A / cz. 3
Budować wiarę na skale, jaką jest Jezus Chrystus – kazanie pasyjne w. A / cz. 4 [K]
Nie dać się zmanipulować jak tłum – kazanie pasyjne w. A / cz. 5

Cykl – Być uczniem Chrystusa
Co to znaczy być uczniem Chrystusa ? – kazanie pasyjne w. B / cz. 1 [K]
Być uczniem Chrystusa w Wieczerniku – kazanie pasyjne w. B / cz. 2 [K]
Być uczniem Chrystusa w Ogrójcu – kazanie pasyjne w. B / cz. 3 [K]
Być uczniem Chrystusa w Sądzie – kazanie pasyjne w. B / cz. 4 [K]
Być uczniem Chrystusa w Drodze Krzyżowej – kazanie pasyjne w. B / cz. 5 [K]
Być uczniem Chrystusa na Golgocie – kazanie pasyjne w. B / cz. 6 [K]
Być uczniem Chrystusa przy Grobie – kazanie pasyjne w. B / cz. 7 [K]

Cykl – Być świadkiem Miłości:
Co znaczy być świadkiem Miłości ? – kazanie pasyjne w. C / cz. 1 [K]
Wypełnić błogosławieństwa ewangeliczne – kazanie pasyjne w. C / cz. 2 [K]
Błogosławieni ubodzy […] – Błogosławieni, którzy się smucą … – kazanie pasyjne w. C / cz. 3 [K]
Błogosławieni cisi […] – Błogosławieni, którzy łakną … – kazanie pasyjne w. C / cz. 4 [K]
Błogosławieni miłosierni […] – Błogosławieni czystego serca … – kazanie pasyjne w. C / cz. 5 [K]
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój … – kazanie pasyjne w. C / cz. 6 [K]
Zanim zszedł z góry … – kazanie pasyjne w. C / cz. 7 [K]

Cykl – Duch został nam dany:
Moc Chrystusowej Krwi – kazanie pasyjne w. D / cz. 1 [K]
Moc Chrystusowego Krzyża – kazanie pasyjne w. D / cz. 2 [K]
Moc Chrystusowego Serca – kazanie pasyjne w. D / cz. 3 [K]
Moc Chrystusowego Przebaczenia – kazanie pasyjne w. D / cz. 4 [K]
Moc Chrystusowej Ofiary – kazanie pasyjne w. D / cz. 5 [K]
Moc Chrystusowego Słowa – kazanie pasyjne w. D / cz. 6 [K]
Uczyć się od Maryi zbierania Bożych łask – kazanie pasyjne w. D / cz. 7 [K]

Cykl – Dary Ducha Świętego:
Dar Ducha Świętego dany z wysokości krzyża – kazanie pasyjne w. E / cz. 1 [K]
Dar mądrości i rozumu – kazanie pasyjne w. E / cz. 2 [K]
Dar wiedzy – umiejętności – kazanie pasyjne w. E / cz. 3 [K]
Dar rady – kazanie pasyjne w. E / cz. 4 [K]
Dar męstwa – kazanie pasyjne w. E / cz. 5 [K]
Dar pobożności – kazanie pasyjne w. E / cz. 6 [K]
Dar bojaźni Bożej – kazanie pasyjne w. E / cz. 7 [K]

Cykl – Owoce Ducha Świętego:
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie – kazanie pasyjne w. F / cz. 1 [K]
Miłość i radość – kazanie pasyjne w. F / cz. 2 [K]
Pokój i cierpliwość – kazanie pasyjne w. F / cz. 3 [K]
Łaskawość i dobroć – kazanie pasyjne w. F / cz. 4 [K]
Uprzejmość i cichość – kazanie pasyjne w. F / cz. 5 [K]
Wierność i skromność – kazanie pasyjne w. F / cz. 6 [K]
Wstrzemięźliwość/opanowanie i czystość – kazanie pasyjne w. F / cz. 7 [K]

Drogi krzyżowe:
Misyjna Droga Krzyżowa – rozważanie dla dzieci
Misyjna Droga Krzyżowa – rozważanie dla dorosłych
Jezu ufam Tobie! – Droga Krzyżowa [K]

Kazania stanowe:
Odkryć geniusz kobiety… spełnionej i szczęśliwej – nauka stanowa dla kobiet
Na wzór św. Józefa… – nauka stanowa dla mężczyzn
Czy Jezus jest prawdą? – nauka stanowa dla młodzieży
Na wzór świętych małżonków… – nauka stanowa dla małżonków i rodziców (wersja 1)
Na wzór świętych małżonków… – nauka stanowa dla małżonków i rodziców (wersja 2)
Moje przeżywanie samotności ze św. Janem Pawłem II – nauka stanowa dla wdów i wdowców
Ofiarować się Jezusowi i siebie dla Jezusa… – nauka stanowa dla chorych cz. 1
Budowanie Kościoła przez ofiarę cierpienia – nauka stanowa dla chorych cz. 2
Szkoła wiary i narzędzie jej ożywiania – nauka stanowa dla róż różańcowych [K]

Dla dzieci:
Bóg daje mapę na drogę do nieba – rozważania dla dzieci cz. 1
Bóg daje mi pomoc do walki z grzechem – rozważania dla dzieci cz. 2
Bóg daje mi klucze do bramy nieba – rozważanie dla dzieci cz. 3

Dla harcerzy:
Służba Bogu, Polsce i bliźnim
Chrystus w Prawie Harcerskim
Zawsze gotów, aby służyć… Biała Służba 2002
Qvo vadis ZHR-ze?
Gawęda o krzyżu harcerskim i patriotyzmie
Błogosławiony Druh! Gawenda o bł. ks. Wincentym Frelichowskim, patronie harcerzy polskich

Dla Odnowy w Duchu Świętym:

Objawienie się naszego wewnętrznego chaosu… – konferencja cz. 1
Życie dla Jezusa Chrystusa… – konferencja cz. 2
Sprawiedliwość Boża… – konferencja cz. 3
Krzyż Jezusa Chrystusa… – konferencja cz. 4
Przybądź Duchu Święty – konferencja cz. 5
Chrzest i Duch Święty – konferencja cz. 6
Co robi dla nas Duch Święty? – konferencja cz. 7
Duch Święty – Przyjaciel – konferencja cz. 8
Święci i Duch Święty – konferencja cz. 9
Czym jest uzdrowienie wewnętrzne? – konferencja cz. 10
Warunki modlitwy o uzdrowienie – konferencja cz. 11

Inne:

Czy poznałem Jezusa Chrystusa? – rozważanie na czuwaniu modlitewnym
Cnoty Boskie: Nadzieja – rozważanie o cnotach boskich
Cnoty Boskie: Wiara – rozważanie o cnotach boskich
Tydzień Misyjny – komentarz, homilia i tajemnice różańcowe na jeden dzień