Bóg daje mapę na drogę do nieba

Drogie Dzieci!

(Opowiadanie zaczerpnięte z: ks. Jerzy Ostrowski [red.], Celebracja Jubileuszu Roku 2000 w parafii. Pomoce duszpasterskie, Kielce 2000, s. 148).

Pewien człowiek przez długi okres czasu przebywał w Amazonii. Gdy wrócił do domu, opowiadał wszystkim o swoich przygodach, wywołując wśród słuchaczy wielkie zainteresowanie. Władze miasteczka, w którym mieszkał, zorganizowały spotkanie mieszkańców z podróżnikiem.

(pokazać treść ogłoszenia)

Urządzono wystawę poświęconą Amazonii. Sporządzono wielką mapę, na której zaznaczono ważniejsze miejsca, ukształtowanie terenu i rzeki Amazonii.

(pokazać mapę Amazonii)

Uczestnicy spotkania dostali od podróżnika małe mapki, aby mogli lepiej zrozumieć to, o czym miał opowiadać.

(pokazać zdjęcia z Amazonii)

Ludzie słuchali go bardzo uważnie. Wielu z nich sporządzało sobie notatki. Wydawało się, jakby wszyscy przenieśli się już do Amazonii… Lecz nikt nie pojechał do tego miejsca tak czarującego. A podróżnik ubolewał z tego powodu, że stracił tak dużo czasu, aby opowiadać, a nie zdołał zaszczepić pragnienia, aby zostawili własną ziemię i pojechali tam, do Amazonii. Wszyscy pozostali na miejscu, w którym żyli do tej pory.

Drogie Dzieci!

Pan Jezus przyszedł na świat od swojego Ojca w niebie, gdyż ludzie nie żyli w przyjaźni z Bogiem, z powodu grzechu pierwszych rodziców; Adama i Ewy.

(pokazać ilustracje Bożego Narodzenia)

Przyszedł na świat z miłości do człowieka. Urodził się w Betlejem w normalnej ludzkiej rodzinie, a Jego opiekunami byli Maryja i św. Józef. Tam też wychował się w domu rodzinnym, gdzie była miłość i dobro.

(pokazać ilustracje nauczania)

Kiedy skończył 30. lat rozpoczął swoje nauczanie. Mówił ludziom o Bogu, Jego wielkiej miłości do nich. Pokazywał jak należy żyć, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, dokonywał wielu cudów i zmieniał serca ludzi.

(pokazać ilustracje niesienia krzyża)

Jednak nie wszyscy byli zadowoleni z tego dobra, jakie czynił Pan Jezus. Dlatego postanowili zabić Pana Jezusa, aby ludzie go nie słuchali, za Nim nie chodzili, w Niego nie wierzyli. Został skazany na ukrzyżowanie za grzechy nas wszystkich.

(pokazać ilustracje zmartwychwstania)

Na tym jednak się nie skończyło, gdyż kiedy Jezus umarł na krzyżu, został pochowany w grobie. Jednak w niedziele wczesnym rankiem wyszedł z grobu – zmartwychwstał, aby w ten sposób człowiek mógł znowu żyć w przyjaźni z Bogiem.

(pokazać ilustracje dzieci w kościele)

Uczniowie Jezusa wszystko to opowiadali innym, którzy w Niego uwierzyli. Później, aby przekazać to wszystko następnym ludziom zaczęto spisywać te wszystkie historie. Możemy o nich słuchać, kiedy znajdujemy się w kościele.

(pokazać ilustracje Jezus i dzieci)

Pan Jezus poprzez słowa Biblii czyli Pisma Świętego mówi do nas także i dzisiaj. Tak samo, jak kiedyś pozwalał, aby przychodzili do niego rodzice ze swoimi dziećmi i mówił do dzieci, tak samo dziś mówi do nas.

(pokazać ilustracje Biblia)

Jednak Pana Jezusa możemy też słuchać w domu, kiedy otworzymy Biblię czyli Pismo Święte. Jest ono taką mapą, która pokazuje nam jak mamy żyć, aby znaleźć się w niebie. Przypomina nam także o wielkiej miłości Pana Jezusa do nas. Każdego dnia możemy czytać o tej wielkiej miłości Pana Jezusa.

Drogie Dzieci!

Możemy obrazowo powiedzieć, że Pan Jezus jest tym Podróżnikiem, który pokonał dla nas miliardy kilometrów, aby przybyć do nas, tu na ziemię. On opowiada nam o tej wspaniałej krainie, jaką jest niebo. Chrystus chce wejść do naszego serca, a tym czasem my nie chcemy się ruszyć z miejsca, aby otworzyć Mu drzwi naszego serca. Czasem nawet nie staramy się zrobić pierwszego kroku, czasem nie wiemy jak szukać kluczy do drzwi naszego serca, a tym samym nie jesteśmy w stanie przekręcić klucza w zamku, nacisnąć klamki i otworzyć drzwi. Stajemy jak zaczarowani i nie możemy się ruszyć…

Czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Czy wiemy co przeszkadza nam otworzyć serca Jezusowi? Jak znaleźć klucze do nieba? O tym mówiliśmy będziemy mówili w czasie naszego jutrzejszego i sobotniego spotkania. Amen.