Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Dla sióstr klauzurowych

Jakie są aktualne wytyczne dla formacji mniszek klauzurowych?

1. o „Vultum Dei querere” i „Cor orans”
Jaki jest cel nowych dokumentów… – konferencja 1
Oddzielenie od świata… – konferencja 2
Klauzura papieska… – konferencja 3
Klauzura serca… – konferencja 4
Znaczenie klauzury zewnętrznej… – konferencja 5
Znaczenie formacji pierwszej i ciągłej… – konferencja 6
Federacja klasztorów… – konferencja 7

2. o Słowie Bożym w życiu kontemplacyjnym
Centralne znaczenie Słowa Bożego… – konferencja 1
Zalecenia dotyczące „lectio divina”... – konferencja 2
Owocne spotkanie ze Słowem Bożym… – konferencja 3
Metody pracy z Biblią: porównywanie tekstów – konferencja 4
Metody pracy z Biblią: Västeras i krótkich formuł wiary – konferencja 5
Metody pracy z Biblią: zapamiętywanie i przepisywanie – konferencja 6
Metody pracy z Biblią: porównywanie tłumaczeń – konferencja 7
Metody pracy z Biblią: medytacja sulpicjańska – konferencja 8
Metody pracy z Biblią: modlitewna lektura Biblii – konferencja 9
Metody pracy z Biblią: dzielenie się Słowem Bożym, kręgi biblijny i liturgiczny – konferencja 10
Metody pracy z Biblią: kursy problemowe i powrót do lectio divina – konferencja 11

3. o Liturgii godzin we wspólnotach kontemplacyjnych:

Czym jest dla Kościoła i wspólnot monastycznych Liturgia godzin? – konferencja 1
Co mówią ostatnie dokumenty Kościoła o życiu konsekrowanych i klauzurowym o Liturgii godzin? – konferencja 2
Jak patrzeć na poszczególne godziny tworzące Liturgię godzin? – cz. I (jutrznia, nieszpory i godzina czytań) – konferencja 3
Jak patrzeć na poszczególne godziny tworzące Liturgię godzin? – cz. II (godziny w ciągu dnia, modlitwa na zakończenie dnia, wigilie uroczystości, zasady łączenia Liturgii godzin między sobą i z Eucharystią) – konferencja 4
Jak patrzeć na poszczególne części i elementy Liturgii godzin? – cz. I (psalmy i antyfony) – konferencja 5
Jak patrzeć na poszczególne części i elementy Liturgii godzin? – cz. II (pieśni ze Starego i Nowego Testamentu, czytania z Pisma Świętego, Ojców Kościoła, autorów chrześcijańskich, hagiograficzne wraz z responsoriami) – konferencja 6
Jak patrzeć na poszczególne części i elementy Liturgii godzin? – cz. III (hymny i pieśni niebiblijne, prośby, Modlitwa Pańska i modlitwy końcowe oraz święte milczenie) – konferencja 7
Jakie są zasady wspólnego i chórowego sprawowania Liturgii godzin oraz zasady związane z doborem kalendarza liturgicznego w Liturgii godzin? – konferencja 8
O co chodzi w specyfice monastycznej Liturgii godzin? – konferencja 9