You are currently viewing Stać się drugim Jezusem Chrystusem…

Stać się drugim Jezusem Chrystusem…

Zarówno na misjach, jak i we wnętrzu domu, ich głównym zadaniem będzie stąpanie na drodze doskonałości kapłańskiej i zakonnej; będą ćwiczyć się przede wszystkim w pokorze, posłuszeństwie, ubóstwie, zaparciu się siebie, duchu umartwienia, duchu wiary, czystości intencji i w całej reszcie. Jednym słowem będą się starali stać się drugim Jezusem Chrystusem, rozsiewając wszędzie wspaniałą woń Jego cnót.

– z reguł OMI

W sobotę (25 maja) w kościele pw. św. Jakuba Większego w Obrze, otoczeni modlitwą i życzliwością, w obecności swych najbliższych oraz przyjaciół, a także licznie zgromadzonych współbraci oblatów na czle z o. Pawłem Zającem OMI, prowincjałem – scholastycy: Zbigniew Halemba OMI, Bartosz Koślik OMI, Piotr Malczewski OMI, Piotr Osiński OMI oraz Piotr Radlak OMI przyjęli święcenia diakonatu.

Szafarz skaramentu święceń abp Stanisław Stanisław Gądecki, metropolita poznański, który udzielił również święceń prezbiteratu. Przyjęli je diakoni:  Marcin Dyrda OMI oraz Cezary Klocek OMI.

Kandydatów do święceń – przez wygłoszone do nich rekolekcje – duchowo przygotował o. Kazimierz Lubowicki OMI z Wrocławia.

W uroczystościach uczestniczył o. Robert Warzeniecki OMI, który jako już „warszawiak” jeszcze reprezentował dom zakonny w Iławie, którego – jako urzędujący sekretarz wykonawczy KWPZM – formalnie do 01 lipca br. jest superiorem.

FOTOGALERIA

 

red.