Parafrazując znaną piosenkę Braci Golców „Do Milówki wróć”, tak mogę powiedzieć o moim weekendowym pobycie (27-28.02.2021) w miejscu, gdzie pracowałem w duszpasterstwie najdłużej, bo całe 6 lat czyli połowę czasu posługiwania w duszpasterstwie oblackim w Polsce. Zresztą zawsze wracam mile do Kędzierzyna na Pogorzelec.

Ten powrót związany był najpierw z zaproszeniem Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn (czytaj więcej>>>), by w związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych wygłosić okolicznościowe kazanie (czytaj więcej>>>) w sobotę 27.02.2021 roku na wieczornej Mszy świętej (czytaj więcej>>>). Następnie związany był z prośbą proboszcza parafii św. Eugeniusza de Mazenoda (czytaj więcej>>>), o. Krzysztofa Jurewicza OMI, aby w niedzielę (tzw. „ad gentes”), która jest dniem modlitw, postu i solidarności z misjonarzami, wygłosić homilię (czytaj więcej>>>).

romi.