Adwentowy czas spowiedzi

Adwentowy czas spowiedzi

Nie da się siedzieć nieustannie przy biurku, więc trzeba też trochę duszpasterskiej posługi na terenie Warszawy. Zatem oprócz normalnej pomocy, jaką nasz dom w Warszawie świadczy w różnych częściach Warszawy (czytaj więcej>>>), są okazję do posługiwania w konfesjonale, nie tylko w czwartki i piątki w kościele Najświętszego Zbawiciela.

Oprócz moich zaangażowań misyjno-rekolekcyjnych, czas misji i rekolekcji w wielu parafiach Warszawy w tegorocznym adwencie sprawił, że mogłem posługiwać tym znakiem Bożego Miłosierdzia m.in. w tzw. „małej” Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa (czytaj więcej>>>), u św. Franciszka z Asyżu i Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Hynka (czytaj więcej>>>), u Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela (czytaj więcej>>>) czy u Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego (czytaj więcej>>>).

romi.