You are currently viewing Adwentowy czas spowiedzi

Adwentowy czas spowiedzi

Nie da się siedzieć nieustannie przy biurku, więc trzeba też trochę duszpasterskiej posługi na terenie Warszawy. Zatem oprócz normalnej pomocy, jaką nasz dom w Warszawie świadczy w różnych częściach Warszawy (czytaj więcej>>>), są okazję do posługiwania w konfesjonale, nie tylko w czwartki i piątki w kościele Najświętszego Zbawiciela.

Oprócz moich zaangażowań misyjno-rekolekcyjnych, czas misji i rekolekcji w wielu parafiach Warszawy w tegorocznym adwencie sprawił, że mogłem posługiwać tym znakiem Bożego Miłosierdzia m.in. w tzw. „małej” Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa (czytaj więcej>>>), u św. Franciszka z Asyżu i Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Hynka (czytaj więcej>>>), u Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela (czytaj więcej>>>) czy u Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego (czytaj więcej>>>).

romi.