You are currently viewing Animacja misyjna u Wizytek

Animacja misyjna u Wizytek

Niedziela Chrystusa Króla była ostatnią niedzielą animacji misyjnej w naszym domu oraz rozprowadzania oblackiego kalendarza misyjnego na rok 2021. W sumie w tę niedzielę byliśmy w 3 miejscach: dwóch parafiach – św. Jakuba i św. Ducha oraz w kościele Sióstr Wizytek.

Mnie przypadło w udziale głoszenie Słowa Bożego u Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu na Mszy świętej wieczornej. Do południa zaś animację prowadzili inni domownicy: o. Stanisław, o. Roman i o. Sebastian.

romi.