You are currently viewing Kazania pasyjne 2023

Kazania pasyjne 2023

W wydawnictwie „Hlondianum”, w kwartalniku „Msza święta” (1/2023), w dodatku homiletycznym, opublikowany został cykl kazań pasyjnych na rok 2023. Są one oparte na haśle duszpasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i mają na celu odnalezienie się w przeżywanym obecnie w Kościele w Polsce kryzysie wiary. Jako oblat Maryi Niepokalanej zaczerpnąłem w rozważaniach z naszego założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda i z jego odpowiedzi na kryzys Kościoła we Francji, który stał się jego udziałem jako dziecka, człowieka młodego, księdza, założyciela zgromadzenia misyjnego i wreszcie biskupa Marsylii. Sięgam także do pełnych doświadczenia nadziei w przyszłość Kościoła słów, jakie wypowiedział kard. Francis Georg OMI, arcybiskup Chicago u końca swego życia.

6 kazań pasyjnych, na 6 kolejnych niedziel Wielkiego Postu, wraz z Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, dotyczą następujących tematów: „Kryzys – zagrożenie czy szansa”; „Judasz – sprzedający Jezusa dla własnych zysków”; „Piotr – sprzedający Jezusa dla chwili świętego spokoju”; „Jan – rozdarty między ucieczką i powrotem”; „Maryja – trwająca przy Jezusie mimo wszystko” i „Wspólnota – jakiego Kościoła pragnę i jaki Kościół codziennie buduje?”.

Materiały w wersji drukowanej (czytaj więcej>>>)i pdf (czytaj więcej>>>) można nabyć w wydawnictwie (czytaj więcej>>>).

romi.