You are currently viewing Kurs online dla nowych przełożonych i proboszczów

Kurs online dla nowych przełożonych i proboszczów

W dniach 12-14.04.2021 roku odbyło się zdalne szkolenie dla nowych zakonnych przełożonych i proboszczów, które zakończyło się właśnie w dniu dzisiejszym. Zostało ono przygotowane merytorycznie przez komisję prawną KWPZM, a realizowane technicznie mocami sekretariatu KWPZM. W jego trakcie poruszana była kwestia prawna, ekonomiczna, duszpastersko-katechetyczna czy animowania życia wspólnotowego.

W szkoleniu tą drogą wzięło udział ponad. 70 nowych przełożonych zakonnych i proboszczów. Miałem okazję w ramach tego spotkania poprowadzić część dotyczącą ofert dostępnych dla podmiotów zakonnych w ramach Forum Współpracy Międzyzakonnej.

romi.