You are currently viewing Na Barbórce, ale nie górniczej

Na Barbórce, ale nie górniczej

W niedzielę 01.12.2019 roku miałem okazję głosić kazanie odpustowe ku czci św. Barbary, patronki… nie tylko górników. W urokliwym drewnianym kościele pod jej wezwaniem w Świętem koło Łasina (czytaj więcej>>>), w diecezji toruńskiej, przeżywałem wraz z Proboszczem i Parafianami odpust parafialny ku czci patronki kościoła i wspólnoty parafialnej.

Przy okazji tej wizyty mogłem też choć na chwilę spotkać się z Siostrami Karmelitankami w klasztoru w Łasinie (czytaj więcej>>>), z którymi jako przełożony domu zakonnego w Iławie stale współpracowałem, a ich modlitwie zawdzięczam owoce wielu misji świętych i rekolekcji, jakie przeprowadziłem.

romi.