You are currently viewing Na Mszy Krzyżma

Na Mszy Krzyżma

06.04.2023 roku wziąłem udział w katedrze warszawskiej w celebracji Mszy świętej Krzyżma, na której poświęcone zostały oleje używane w czasie celebrowania sakramentów oraz odnawiane są przyrzeczenia kapłańskie. Tradycyjnie tym obrzędom przewodniczył Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. Po Eucharystii w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się braterskie spotkanie.

romi./Foto. https://archwwa.pl/