You are currently viewing Na sesji Biskupów Diecezjalnych

Na sesji Biskupów Diecezjalnych

W imieniu Przewodniczącego KWPZM uczestniczyłem w sesji Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze 25.08.2022 roku. Ta część spotkania była poświęcona przygotowywanej aktualnie nowej ustawie cmentarnej, regulującej kwestię cmentarzy i pochówków oraz prezentacji przez aktualnego Prezesa NFOŚiGW zaawansowania prac nad projektami termomodernizacyjnymi złożonymi przez pomioty związków wyznaniowych w 2019 roku, które do chwili obecnej są jeszcze procedowane.

romi.