You are currently viewing O prawie, pieniądzach i tym, co ważne

O prawie, pieniądzach i tym, co ważne

W ramach spotkań konsult zakonnych odbywających się w trakcie Sacroexpo miało miejsce doroczne spotkanie sekretarzy i ekonomów męskich instytutów życia konsekrowanego w Polsce. Pierwszy dzień spotkania (10.06.2019) był przeznaczony dla sekretarzy i poświęcony głównie przedstawieniu dwóch ważnych dokumentów prawnych papieża Franciszka, motu proprio „Communis vita” oraz „Vos estis lux mundi”.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa animowana przez przewodniczącego KWPZM o. Janusza Soka CSsR, który następnie przywitał wszystkich zebranych. Następnie przewodnictwo obrad przejął o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM.

Jako pierwszy zabrał głos ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ, prof. UKSW, który w szczegółowy sposób omówił kwestę wydalania zakonników z powodu bezprawnej nieobecności we wspólnocie zakonnej. Uczynił to w oparciu o zmiany przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego wprowadzone przez papieża Franciszka w motu proprio „Communis vita”. Zmiany prawie kościelnym stały się asumptem do wyjaśnienia wszystkich zasad dotyczących wydalania zakonników z powodu bezprawnego przebywania zakonnika poza wspólnotą zakonną.

Po wystąpieniu księdza profesora był czas na zadawanie pytań, które pozwoliły na uściślenie procedur związanych z tymi trudnymi procedurami prawnymi. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny i po nim przyszedł czas na przerwę oraz posilenie się kawa lub herbatą.

Po przerwie przyszedł czas na omówienie wybranych zagadnień z nowych dokumentów papieskich dotyczących przestępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym i ochronie małoletnich i osób z nimi zrównanych. Zebranym przybliżył tematykę karmelita o. dr hab. Dariusz Borek OCarm, prof. UKSW. Również po tym wystąpieniu był czas na pytania i dyskusję. Wszystko zakończyły wspólne nieszpory.

Drugi dzień rozpoczął się od Eucharystii z jutrznią odprawianej w kościele Józefitów, znajdującym się w bezpośredniej bliskości Targów Kielce, którą sprawował o. Kazimierz Malinowski OFMConv – sekretarz generalny KWPZM, który obchodzi w tych dniach 35 lecie święceń, a homilię wygłosił o. Robert Wawrzeniecki OMI.

Natomiast wystąpienia na auli zainaugurował o. Grzegorz Filipiuk OFMCap, który szczegółowo przedstawił zasady udostępniania dokumentów w kancelariach i archiwach zakonnych w świetle prawa kościelnego i państwowego.  O przepisach dotyczących organizowania wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży mówiła pani Beata Pytel, zaś br. Dawid Bujas OFMConv przeprowadził szkolenie dotyczące elektronicznej bazy danych adresów zakonnych w ramach zbiorów danych KWPZM. Omawiano także problem ochrony danych w sieci oraz dalsze funkcjonowanie zakonnych programów dotyczących danych oraz finansów, a na koniec zaprezentowano bieżące informacje z sekretariatu KWPZM.

Szkolenie dla sekretarzy zakończył wspólny obiad z ekonomami, którzy tym akcentem rozpoczynali swoje obrady. Sesja popołudniowa dotyczyła współpracy poszczególnych firm, obsługujących jednostki zakonne z powołanym przez KWPZM Forum Współpracy Międzyzakonnej. Warto zaznaczyć, że stoisko forum D-1 znajdowało się w jednej z sal, gdzie oprócz wypicia kawy zakonnej, można było załatwić szczegółowe kwestie związane ze współpracą z w/w firmami.

Omawiano także kwestię ubezpieczeń zakonnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach zakonnych. Na koniec dania, przed nieszporami, ks. Piotr Ciepłak SM – ekonom KWPZM przedstawił bieżące tematy ekonomiczne, związane z oszczędnościami dla jednostek zakonnych, dając czas do następnego dnia na zgłaszanie wniosków i sugestii.

Trzeci dzień (12.06.2019) znów rozpoczął się Mszą święta z jutrznią w tym samym kościele co dzień wcześniej, w czasie której homilię wygłosił o. Jacek Dembek CSsR. On też miał pierwszy wykład tego dnia, przedstawiając ekonomom dokument Stolicy Apostolskiej „Ekonomia w służbie charyzmatu ukierunkowania wynikające z dokumentu KIŻKiSŻA dla posługi ekonomów we wspólnotach życia konsekrowanego” w kontekście ich posługi we własnych wspólnotach zakonnych.

Kontynuacją tematów ekonomicznych było spotkanie z mecenasem Stanisławem Skwierczyńskim, który omówił  bieżące zagadnienia prawne i skarbowe dotyczące „podatków od życia zakonnego”, „Instrukcji o dobrach doczesnych Kościoła”, wytycznych Krajowej Administracji Skarbowej, działań podejmowanych przez jednostki zakonne. Po wystąpieniu a nawet po obiedzie, który kończył spotkanie ekonomów, była możliwość zadawania szczegółowych pytań, która później przeniosła się na stoisko D-1, gdzie Pan Mecenas udzielał dalej już indywidualnych porad prawnych.

We środę (12.06.2019) odbyły się pierwsze spotkanie dla zakrystianów i kościelnych, czyli naszych braci zakonnych, którzy te posługi sprawują. W spotkaniu w Centrum Konferencyjnym uczestniczył też świecki zakrystianin z sanktuarium ze Skarżyska Kamiennej. W związku z tym, że w czasie przejazdu z Krakowa do Kielc, wypadkowi samochodowemu (nie przez nich zawinionemu) uległ wraz ze swoimi współbraćmi ks. Stanisław Mieszczak SCJ, realizacja tego spotkania spadła na barki o. Roberta Wawrzenieckiego OMI i o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv.

Pierwszy przedstawił kwestie związane ze zgromadzeniem liturgicznym jako miejscem służby we wspólnocie w kontekście świętości miejsca w kontekście sprawowania posługi przez kościelnego. O. Kazimierz mówił szczegółowe zasady dotyczące materii eucharystycznej (chleba i wina), okraszone spostrzeżeniami o. Roberta zebranymi w czasie posługi misyjno-rekolekcyjnej w parafiach całej Polski.

Po przewie kawowej firmy współpracujące z Forum Współpracy Międzyzakonnej, przedstawiły zasady dotyczące certyfikatów związanych z materią eucharystyczną, poprawnym obchodzeniem się z nagłośnieniem i dzwonami kościelnymi oraz znaczenia światła w liturgii i poza nią, aby stworzyć klimat dla modlitewnego skupienia. Na zakończenie o. Robert przedstawił drugą konferencję dotyczącą Słowa Bożego w życiu i posługiwania kościelnego, by nie tylko był sprawnym organizatorem wszystkiego, co związane z liturgią, ale przede wszystkim sam ją przeżywał.

Za zakończenie spotkania wszyscy obecni kościelni otrzymali butelkę certyfikowanego wina i inne niezbędne akcesoria i skorzystali z obiadu. Ustalono także, aby w przyszłym roku podjąć podobną tematykę, ale rozszerzając grupę docelową o siostry zakrystianki i świeckich kościelnych, a być może także elementy związane z florystyką i kościelnymi dekoracjami.

 

Relacja z części z tych wydarzeń, a zwłaszcza informacja o kawie zakonnej, z której zakupu każdego kilograma 1 złotówka jest odprowadzana na zakony klauzurowe, znalazła się także w „Teleexpressie-Extra” emitowanym na kanale TVP 1 (kliknij w grafikę).

romi.

FOTOGALERIA