You are currently viewing Odnowienie misji w Opocznie

Odnowienie misji w Opocznie

W dniach 4-10.09.2021 roku, wraz z o. Michałem Tomczakiem OMI, prowadziliśmy odnowienie misji świętej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie. Tematem tego czasu były słowa „odkryć na nowo dar łaski Bożej”. Stanowiło ono przygotowanie do pierwszej rocznicy poświęcenia kościoła i dedykacji ołtarza, która miała miejsce 14.09.2020 roku.

Na wieczornych nabożeństwach apelowych miały miejsce celebracje spożycia Słowa Bożego, zabrania białego kamyka z wypisanym nowym imieniem, skupienia się na postaci św. Józefa z okazji roku jemu poświęconemu, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz modlitwa za małżeństwa rozbite czy zmarłych współmałżonków, adoracja Jezusa w Eucharystii na wzór kobiety cierpiącej na krwotok oraz poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, z okazji 100 lecia poświęcenia narodu polskiego.

W trakcie odnowienia misji miało miejsce uroczyste wprowadzenie i peregrynacja relikwii bł. ks. Michała McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba.

romi.