You are currently viewing Opatrznościowe rozważania różańcowe

Opatrznościowe rozważania różańcowe

W zeszłym roku, na prośbę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie, wziąłem udział w projekcie przygotowania rozważań różańcowych dla dobrodziejów Świątyni Opatrzności Bożej. Przypadła mi w udziale tajemnica piąta bolesna „śmierć Pana Jezusa na krzyżu” w kontekście fragmentu relikwii Drzewa Krzyża świętego, który został umieszczony w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, a pochodzi z oblackiego sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Rozważania zostały wydane drukiem w książce „Rozważania różańcowe: Różaniec świętych nie jesteś sam” przez Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie (całość książeczki w PDF – czytaj więcej>>>). Zawarta tam była propozycja włączenia się do modlitwy różańcowej w ramach specjalnego projektu przygotowanego przez Centrum Opatrzności Bożej, do którego włączyło się już ok. 10000 osób (czytaj więcej>>>). Od 02.05.2020 projekt ten rozpoczął swoje życie w wersji internetowej oraz duchowego włączenia się wielu tysięcy osób w codzienną modlitwę różańcową (czytaj więcej>>>).

romi.