You are currently viewing Panorama czytań biblijnych Triduum Paschalnego

Panorama czytań biblijnych Triduum Paschalnego

Wszystkie czytania tych dni: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej to połączenie wymiaru Paschy Izraela, Paschy Chrystusa, Paschy Kościoła i naszej. Po przygotowaniu, jakie niosą czytania Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, kiedy obecność Boga w dziejach swojego ludu się „zagęszcza” maksymalnie, wybucha wprost niesamowicie w czytaniach i obrzędach Wigilii Paschalnej.

Po czytaniach ze Starego Testamentu w liturgii Wigilii Paschalnej następuje zapalenie świec ołtarzowych oraz „Chwała na wysokości Bogu” i modlitwa, by w ten sposób dokonało się przejście od Paschy Izraela do Paschy Chrystusa. Natomiast po czytaniach z Nowego Testamentu ma miejsce liturgia chrzcielna, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, choć w tym roku mocno ograniczone epidemią, by nastąpiło przejście od Paschy Chrystusa do Paschy Kościoła, chrześcijańskiej, naszej Paschy.

Pięknie spuentował tę rzeczywistość św. Jan Paweł II, w 180 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida: „Siła autorytetu, jakim jest Norwid dla »wnuków«, bierze się z krzyża. Jakże wymownie jego scientia crucis [mądrość krzyża] odsłania się w słowach: »Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela; ale za Zbawicielem z krzyżem swoim (…). Ta to jest nareszcie tajemnica ruchu sprawiedliwego«. Scientia crucis [mądrość krzyża] pozwalała Norwidowi oceniać ludzi według tego, czy umieli cierpieć razem ze Zbawicielem, który »korzeniem wszelkiej prawdy jest i był, i będzie«. (…) Znamienne, że według Norwida, krzyże powinny być bez postaci Chrystusa, bo wtedy ukazywałyby wyraźniej miejsce, na które ma wejść chrześcijanin. Tylko ci bowiem, w których wnętrzu codziennie rozgrywa się dramat Golgoty, mogą powiedzieć: Krzyż »Stał się nam: b r a m ą«”.

Rozważania tych dni mają nam pomóc lepiej wejść w liturgię Kościoła osobiście i przeżyć doświadczenie paschalne na nowo. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych jest w tych trudnych warunkach okazją do świadomego przeżycia chrztu i przyjęcia Jezusa jako Pana. Pomocą w rozumieniu tej biblijnej wędrówki, jakiej dokonujemy poprzez Triduum Paschalne, niech służy poniższa konferencja, nosząca tytuł: „Panorama czytań biblijnych Triduum Paschalnego” (ok. 40 minut):