You are currently viewing Pierwsze spotkanie komisji ds. ekonomicznych

Pierwsze spotkanie komisji ds. ekonomicznych

Dziś rano odbyło się online pierwsze spotkanie komisji ds. ekonomicznych Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, której przewodniczy o. Józef Tarnawski SP, a opiekunem z ramienia konsulty jest przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR. W jej skład wchodzą powołani z urzędu ekonom KWPZM i dyrektor Forum Współpracy Międzyzakonnej oraz 5 ekonomów różnych jurysdykcji, aby było reprezentowane spektrum działalności. Motywem jej działania są ukierunkowania ekonomiczne wyznaczone m.in. w dokumentach Kościoła.

W czasie obrad, które dotyczyły m.in. aspektów funkcjonowania komisji, przedstawiłem kwestie związane z ofertami bankowymi oraz planowanymi zmianami w umowach ZWC św. Antoni w ramach TUW PZUW. Wszystkie te kwestie są procedowane aktualnie przez FWM i sekretariat KWPZM, aby w przyszłym tygodniu możliwa była ich aktualizacja, a rada ZWC św. Antoni mogła się spotkać i odnieść do propozycji zmian stawek ubezpieczeniowych.

romi.