You are currently viewing Przedmisyjnie na Pyrach

Przedmisyjnie na Pyrach

11.01.2023 udałem się do parafii Warszawa-Pyry (czytaj więcej>>>), by ustalić ostatnie szczegóły misji jubileuszowej przed 50 leciem konsekracji/poświęcenia kościoła. Misja ta odbędzie się czasie wielkopostnym, jako przygotowanie do jubileuszu, a sam jubileusz parafia będzie przeżywała 14.09.2023 roku.

romi./foto. www.parafiapryry.pl