You are currently viewing Przygotowania do SACROEXPO: spotkanie z InPost-em

Przygotowania do SACROEXPO: spotkanie z InPost-em

W ramach przygotowania do organizacji stoiska Forum Współpracy Międzyzakonnej, spotkań dla sekretarzy i ekonomów, odbyła się 16.09.2021 roku rozmowa z p. Bartłomiejem z firmy InPost na temat wystąpienia na spotkaniu dla ekonomów zakonnych. Dotyczyć ono będzie pierwszych realizowanych lokalizacji na gruntach zakonnych, jakie mają miejsce w przesłanych do InPost-u za pośrednictwem FWM lokalizacji.

romi.