You are currently viewing Przygotowanie do spotkania zdalnego

Przygotowanie do spotkania zdalnego

Minione dni, jak i kolejne, które przed nami, to czas przygotowania zdalnego spotkania wyższych przełożonych. Miało ono mieć pierwotnie miejsce jako spotkanie dwudniowe w październiku, później jako spotkanie jednodniowe w odpowiednim reżimie sanitarnym, a ostatecznie będzie miało miejsce w formie zdalnej 12.10.2020 roku.

Ze względu na epidemię nie odbyło się już spotkanie majowe, a w związku z tym, że – na 145 Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce – muszą zostać podjęte decyzję, których już nie można odkładać, będzie ono miało miejsce na platformie zoom, która m.in. umożliwia zdalne głosowania.

romi.