You are currently viewing Przygotowanie spotkania z PZUW

Przygotowanie spotkania z PZUW

01.02.2022 roku odbyło się spotkanie przygotowawcze związane ze spotkaniem Rady Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni TUW PZUW, które odbędzie się 23.02.2022 roku. W związku z tym trzeba przygotować dla członków rady, jak i przedstawicieli PZUW agendę spotkania, sprawy które należałoby omówić, doprecyzować, zmienić czy też najzwyczajniej omówić kondycję finansową ZWC św. Antoni po zakończeniu roku 2021. W najbliższych dniach kwestie te zostaną sprecyzowane na papierze i przesłane wszystkim zainteresowanym: członkom rady i przedstawicielom PZUW.

romi.