You are currently viewing Rekolekcje w Karmelu Kraków-Łobzów

Rekolekcje w Karmelu Kraków-Łobzów

W dniach 15 do 19 maja 2018 roku odbyły się w naszym klasztorze doroczne rekolekcje wspólnotowe, które w tym roku poprowadził u nas o. Robert Wawrzeniecki OMI, misjonarz i rekolekcjonista, O. Superior domu zakonnego misjonarzy oblatów w Iławie.

Ojciec rekolekcjonista przewodniczył codziennie Eucharystii, koncelebrowanej wraz z naszym ks. kapelanem o godz. 7. 00 i głosił homilię.  Prowadził także w tych dniach nabożeństwa majowe w naszym kościele o godz. 18. 30, w czasie których rozważał w poszczególnych dniach tytuły odnoszące się do Maryi, zaczerpnięte z wezwań z Litanii Loretańskiej takie jak: Arka Przymierza, Święta Boża Rodzicielka, Matka Dobrej Rady, Królowa Pokoju, Przybytek Ducha Świętego.

Dla naszej wspólnoty Ojciec głosił także codziennie konferencje nt. wybranych fragmentów z Pisma świętego, wprowadzające do modlitwy Słowem Bożym metodą „lectio divina”. Każdemu dniowi towarzyszył też jakiś znak związany z rozważaną perykopą biblijną.

Czas był szczególny zwłaszcza ze względu na trwającą Nowennę do Ducha Świętego, dzięki czemu mogłyśmy się poczuć jak uczniowie zebrani z Maryją w Wieczerniku w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego.

Uwieńczeniem wspólnych rekolekcji była Uroczysta Eucharystia w dniu Zesłania Ducha Świętego o godz. 8.00, celebrowanej także przez naszego Rekolekcjonistę. W czasie homilii Ojciec przywołał osobę Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie nawiedzał nasz kościół i klasztor jako kardynał krakowski. W czasie swojej I pielgrzymki do Ojczyzny, na spotkaniu ze studentami w kościele św. Anny zachęcił On do odmawiania modlitwy do Ducha Świętego, której On sam od dzieciństwa był wierny, a której nauczył Go Jego Ojciec.

Tekst i foto: Karmel Kraków-Łobzów – więcej >>>