You are currently viewing Sekretarze i ekonomowie prowincjalni w Warszawie

Sekretarze i ekonomowie prowincjalni w Warszawie

Dnia 10.12.2019 roku, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, odbyło się spotkanie ekonomów i sekretarzy jurysdykcji należących do Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, organizowane przez jej sekretariat, gdzie obecnie posługuję jako sekretarz wykonawczy.

Na spotkanie przybyło łącznie 90 przedstawicieli poszczególnych jednostek zakonnych, należących do konferencji. Tematyka spotkania była bardzo bogata, gdyż obejmowała zarówno zagadnienia ekonomiczne, jak i zagadnienia prawne i informatyczne, związane z funkcjonowaniem zakonów męskich w Polsce.

W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy związane z oprogramowaniem komputerowym, którym posługują się zakony w ewidencji, rozliczeniach i tworzeniu zakonnych legitymacji (zwłaszcza programy ZakonEwid i FinanseEwid). W związku z wymaganiami aktualizacji tego oprogramowania w nowych narzędziach programistycznych i nowymi wytycznymi prawnymi dotyczącymi gromadzenia i ochrony danych osobowych podjęto dyskusję na ten temat. Chodzi o zmiany, które muszą zostać w najbliższym czasie wprowadzone, aby to oprogramowanie dobrze funkcjonowało.

Mówiono o wyzwaniach, jakie stają obecnie przed zakonami w związku z umowami bankowymi już obowiązującymi, związanymi z tym problemami i perturbacjami oraz nowymi propozycjami, jakie w tej materii aktualnie się rodzą. Została przedstawiona informacja na temat aktualnego funkcjonowania Towarzystwa Wzajemności Członkowskiej św. Antoni, realizowanego obecnie w ramach TUW PZUW.

W ramach informacji ekonomicznych rozmawiano na temat tzw. podmiotów wydzielonych w poszczególnych jednostkach zakonnych i związanych z tą kwestią obecnych regulacji prawnych oraz przestawiono aktualnie realizowaną współpracę w ramach Forum Współpracy Międzyzakonnej (prezentowałem ten temat jako p.o. Dyrektora FWM), ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczętej w porozumieniu z Makro oferty dedykowanej zakonom i podmiotom z zakonami związanych (parafie, dzieła itp.).

Osobnym blokiem była informacja o najnowszych zmianach prawnych w zakresie ochrony małoletnich, nadużyć seksualnych duchownych, osób konsekrowanych i członków stowarzyszeń życia apostolskiego i ich implikacje dla aktualizacji norm obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach. Uzupełnieniem w tej kwestii było wystąpienie ks. Piotr Studnicki, dyrektor biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, który przedstawił informacje o projekcie Fundacji św. Józefa.

romi.