You are currently viewing Spotkanie i wyjazdy w czasie misji

Spotkanie i wyjazdy w czasie misji

W czasie prowadzonej w Malawie misji świętej (czytaj więcej>>>) wyjechałem na jedn dzień na chrzest Siostrzeńca i Siostrzenicy w Warszawie, a także koordynowałem zdalnie spotkania organizowane w ramach KWPZM (24-25.10.2023: warsztaty prawne organizowane przez komisję prawną KWPZM na Jasnej Górze – czytaj więcej>>>) oraz przez Komisję KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego  (27.10.2023: osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach).

romi./Foto ks. Piotr Ciepłak MS

Więcej: