You are currently viewing Strategia mediów energetycznych

Strategia mediów energetycznych

03.02.2022 roku odbyło się spotkanie zdalne spotkanie członków komisji ds. ekonomicznych KWPZM z przedstawicielami firmy Innpact celem omówienia strategii zakupu gazu i energii elektrycznej dla zakonnej grupy zakupowej. Cały wolumen na 2022 rok już jest zapewniony i część wolumenu na rok 2023, ale trzeba było podjąć już decyzje co do dalszych zakupów także w roku 2024 i 2025. Spotkanie służyło także omówieniu praktycznych implikacji „Ustawy z dnia 26.01.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu” dla podmiotów należących do grupy zakupowej, jak i tych podmiotów zakonnych, które do grupy do tej pory nie przystąpiły (jest tam m.in. zapis o kościołach i innych związkach wyznaniowych). Zostaną także przygotowane rekomendacje nt. odpowiednich zaświadczeń wymaganych przez ustawę.

romi.