You are currently viewing U Wizytek z min. Sellinem

U Wizytek z min. Sellinem

30.10.2023, jako asystent apostolski klasztoru wizytek w Warszawie, wziąłem udział w sesji prezentującej stan sporządzania ewidencji i badań dziedzictwa warszawskich wizytek, w którym uczestniczył min. Jarosław Sellin, Generalny Konserwator Zabytków. Prace zaprezentowali pracownicy Instytut Sztuki PAN, którzy sukcesywnie prowadzą inwentaryzację. W trakcie spotkania odbyła się wizja lokalna w tzw. Kalwarii na terenie klauzury, która jest jednym z nielicznych zabudowań drewnianych zachowanych w Warszawie z minionych wieków.

romi.