You are currently viewing Wielki Czwartek u Wizytek

Wielki Czwartek u Wizytek

Wieczorem w Wielki Czwartek, 14.04.2022 roku, przewodniczyłem Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu, głosząc okolicznościową homilię. W jej trakcie Matka Przełożona obmyła nogi współsiostrom, a o oprawę muzyczną zatroszczył się nowy organista p. Michał, natomiast o oprawę liturgiczną klerycy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W kolejnych dniach inni współbracia z naszego klasztoru animowali liturgię męki Pańskiej oraz wigilii paschalnej czy rezurekcji.

romi.