You are currently viewing Wielkotygodniowo/Wielkanocna nominacja

Wielkotygodniowo/Wielkanocna nominacja

13.04.2022 roku zostałem poinformowany o mianowaniu mojej osoby przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „ad nutum Sanctae Sedis” Apostolskim Asystentem Zakonnym Klasztoru Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Sióstr Wizytek) w Warszawie. Dekret, wraz z listem do niego dołączonym określa odpowiednie kompetencje asystenta oraz słowa „Niniejszym pismem bardzo dziękuję Ojcu za dyspozycyjność i gotowość pełnienia funkcji Asystenta Apostolskiego wyżej wymienionego Klasztoru”. Z tego też powodu rozpoczęły się moje spotkania związane z tą nominacją.

romi.