You are currently viewing Wspomnienie 7 Męczennic u Wizytek

Wspomnienie 7 Męczennic u Wizytek

Wieczorem, 18.11.2020 roku, sprawowałem Eucharystię w kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, we wspomnienie męczennic, 7 sióstr Wizytek z Madrytu, zamęczonych w 1936 roku wśród 300 sióstr zakonnych zamordowanych w latach 1936-1939.

W homilii wspomniałem błogosławione Siostry: s. Marię Gabrielę, s. Marię Teresę, s. Marię Józefę, s. Marię Inés, s. Marię Cecylię, s. Marię Angelę i s. Marię Engrację, beatyfikowane przez św. Jana Pawła II w 1998 roku w jednej z pierwszych grup męczenników hiszpańskich. Na zakończenie Eucharystii pobłogosławiłem zaś relikwiami jednej z męczennic, które znajdują się w warszawskim klasztorze.

romi.