You are currently viewing Z Warszawy do Kielc, przez Zakopane…

Z Warszawy do Kielc, przez Zakopane…

Pod hasłem “Ekonomia w służbie charyzmatu i misji” w dniach 3-4 czerwca br. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem, z udziałem ponad 130 sióstr, odbyła się sesja szkoleniowa ekonomek żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry w ramach programu rocznej formacji w diecezjach zaprosiły w tym roku m.in. ks. Piotra Ciepłaka MS (na zdjęciu), ekonoma Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Towarzysząc ekonomowi miałem okazję i przyjemność zaprezentować się jako nowy sekretarz wykonawczy Sekretariatu KWPZM.

W drodze z Warszawy do Zakopanego, wraz z ekonomem KWPZM, zatrzymaliśmy się w Kielcach, aby – na terenach wystawienniczych „Targów Kielce” – omówić kwestie organizacji w ramach Targów Sztuki Kościelnej „Sacroexpo” (10-12.06.2019) naszych spotkań zakonnych, a także aranżację stoiska Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i Forum Współpracy Międzyzakonnej.

Centrum targowe, wystawiennicze i kongresowe „Targi Kielce” w Kielcach

W dniach targów bowiem odbędą się zarówno spotkanie Konsulty KWPZM z Konsultą Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, jak i „branżowe” spotkania dla sekretarzy, ekonomów zgromadzeń męskich a także warsztaty liturgiczne dla zakrystianów i kościelnych. Będą one podejmowały m.in. tematykę prawną, prowadzenia zakonnych archiwów, organizacji wyjazdów z nieletnimi oraz podsumowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Czytaj również: Siostry Ekonomki na sesji szkoleniowej

romi.