You are currently viewing Z ziemi włoskiej do polskiej…

Z ziemi włoskiej do polskiej…

Dziś późnym popołudniem wyleciałem z Rzymu i w godzinach wieczornych dotarłem do Polski.

W najbliższym czasie jednak całe działania sekretariatu KWPZM oraz Forum Współpracy Międzyzakonnej będą przybierały formę zdalną, gdyż budynek sekretariatu KEP jest zamknięty a wszyscy pracownicy świadczą, zgodnie z zarządzeniem sekretarza generalnego KEP bp. Artura Mizińskiego, pracę zdalną.

W związku z tym wszelkie sprawy związane z w/w działaniami są wykonywane poza sekretariatem, a te które wymagają obecności fizycznej w budynku będą musiały niestety poczekać. Jak długo? Tego niestety nie wiemy.

romi.