You are currently viewing Znów w „Bibliotece Kaznodziejskiej”

Znów w „Bibliotece Kaznodziejskiej”

W numerze 6 (167)  listopad | grudzień 2023 „Biblioteki Kaznodziejskiej” ukazało się moje kazanie na I niedzielę adwentu, kiedy rozpoczynamy nory rok duszpasterski „uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

romi./Foto.BK