You are currently viewing 25 dni kapłaństwa

25 dni kapłaństwa

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli ks. Michałowi w tej pięknej, skromnej ale jakże głębokiej i wzruszającej uroczystości.

[…]

Wierzymy, że spotkał się z Chrystusem Zmartwychwstałym, któremu tak mocno pragnął służyć jako Kapłan. Dziękujemy za wszelkie modlitwy i wsparcie.

 

● ŻYCIE

24 maja 2019

… na łóżku szpitalnym oddziału onkologicznego w Szpitalu Wojskowym w Warszawie bardzo ciężko chory Michał, kleryk Zgromadzenia Księży Orionistów z rąk bp. Marka Solarczyka przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Biskup podkreślił, że Boże Słowo przypomniało, że największym znakiem miłości Boga jest dar życia, który możemy różnie realizować. W pierwszym czytaniu widzieliśmy posługę Pawła i Barnaby, którzy zanieśli orędzie Boga do innych. „Ty – zwrócił się do kl. Michała – dzisiaj też niesiesz to orędzie przez te środki dla braci w Zgromadzeniu i nie tylko. Przez ten sakrament będziesz tak wyjątkowo włączony w tajemnicę Chrystusa Kapłana”.

Następnie przez prosty i zwyczajny gest nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną Ks. Biskup udzielił Michałowi najpierw sakramentu diakonatu a następnie sakramentu kapłaństwa.

Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP podziękował w imieniu całej Rodziny Zakonnej za dar, na który tak bardzo czekał Ks. Michał.

Msza prymicyjna ks. Michała

Na zakończenie ks. Michał Łos FDP przez nałożenie swoich namaszczonych rąk udzielił błogosławieństwa bp. Markowi, współbraciom obecnym na Mszy Świętej, oraz swoim bliskim. Był to moment szczególnie wzruszający, który pokazał, że cud kapłaństwa stał się rzeczywistością w życiu Michała.

Ks. Tarcisio Vieira FDP Przełożony Generalny prosił wszystkich członków, przyjaciół i dobrodziejów aby w trakcie święceń całe Zgromadzenie Księży Orionistów w Polsce i na świecie łączyło się duchowo i modliło się za Księdza Michała FDP.

Przypominamy, że po udzielonych 22 maja przez Ojca Świętego Papieża Franciszka „koniecznych dyspens” Ks. Michał Łos przyjął wczoraj (23.05.) śluby wieczyste a dzisiaj (24.05) mógł przyjąć sakrament diakonatu i kapłaństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli ks. Michałowi w tej pięknej, skromnej ale jakże głębokiej i wzruszającej uroczystości.

Kapłaństwo jest darem i cudem. Pamiętajmy o tym.

ŚMIERĆ

17 czerwca 2019

Zmarł ks. Michał Łos – Chory na raka orionista, który na szpitalnym łóżku przyjął święcenia i złożył śluby wieczyste. Odszedł w warszawskim szpitalu dziś o godz. 11.53. Miał 31 lat.

Dziękujemy Ci, dziękuję za to, że byłeś wśród nas dając świadectwo tak głębokiej wiary i przywiązania do Chrystusa… – napisał na Facebooku zaprzyjaźniony z ks. Michałem Mariusz Talarek.

Orioniści – zakon, do którego należał zmarły – napisali na Facebooku: „Wierzymy, że spotkał się z Chrystusem Zmartwychwstałym, któremu tak mocno pragnął służyć jako Kapłan. Dziękujemy za wszelkie modlitwy i wsparcie”.

Historia młodego zakonnika, który złożył śluby wieczyste i przyjął święcenia w trybie nadzwyczajnym, na szpitalnym łóżku, w który potem odprawiał Mszę, poruszyła do głębi wiele osób. Odwiedził go m.in. prezydent RP Andrzej Duda.

Na prymicyjnym obrazku ks. Michał zamieścił cytat z Drugiego Listu do Tesaloniczan: „Bierz udział w trudnościach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tm 2,3).

Wieczne odpoczywanie, racz Mu dać, Panie…

I pociesz tych, którym najbardziej będzie go brakowało.

za: zyciezakonne.pl